Zamawiając intencję Mszy świętej należy kliknąć zakładkę Księga Intencji. Otworzy się nowa strona z zamieszczonym kalendarzem. Proszę wybrać miesiąc i sprawdzić dany dzień  klikając na datę. Jeśli termin jest wolny (widnieje napis zielony zarezerwuj) a jeśli zajęty, to nie będzie możliwości dokonania wpisu (pole będzie wyszarzone)

Kliknąć – zarezerwuj i wpisać potrzebne dane (nie zapomnij wpisać imienia i nazwiska osoby zamawiającej i numeru telefonu. Dobrze jest podać swój adres poczty elektronicznej na który przyjdzie automatycznie potwierdzenie rezerwacji lub zatwierdzenie intencji przez administratora. Wpisana intencja rezerwuje dany termin i uniemożliwia zajęcie go innej osobie. Administrator księgi (proboszcz) otrzymuje wiadomość pocztą elektroniczną i  zatwierdza intencję bo jej treść jest już wpisana przez zamawiającego. Jeśli wpis wymaga korekty stylistycznej to administrator może jej dokonać. (Pomocą przy redagowaniu intencji może być znaczek po prawej stronie okienka do wpisu intencji gdzie podane są wzory wpisów zamawianych intencji mszalnych)

x. proboszcz