Intencje
Papieskie 2022

9 stycznia 2021
roku Ojciec Święty Franciszek
wyznaczył następujące intencje na poszczególne miesiące 2022
roku:


Styczeń
2022

O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle
religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która
rodzi się z bycia braćmi.


Luty
2022

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i
odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


Marzec
2022

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze
ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


Kwiecień
2022

Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i
starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.


Maj
2022

O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię
rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.


Czerwiec
2022

Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom
przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.


Lipiec
2022

Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich
doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i
odpowiedzialnością.


Sierpień
2022

Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i
społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie
społeczności, w których żyją.


Wrzesień
2022

O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w
ustawodawstwie wszystkich państw świata.


Październik
2022

O Kościół otwarty na wszystkich 
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności,
braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


Listopad
2022

Za dzieci, które cierpią 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do
edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


Grudzień
2022

Za organizacje wolontariatu 
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby
pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy
na poziomie międzynarodowym.