Nowe drzwi do zakrystii w kościele w Krzepielowie

W środę 28 września w kościele w Krzepielowie zostały zamontowane nowe drzwi od strony zakrystii.

Wykonawcą drzwi wraz z prospektem witrażowym jest Zakład Stolarski Krzysztof FIRLEJ z Brenna.

Dziękuję wykonawcy a szczególnie wszystkim, którzy złożyli ofiary na realizację inwestycji.  Pozostałe środki złożone na ten cel

stanowią wkład na zamówione drugie drzwi w bocznym wejściu do kościoła, których termin realizacji przypadnie w następnym 

roku przed świętami Wielkiej Nocy.   

Więcej fotografii w dziale MEDIA!

Wiadomości 

Wiadomości

Zmarł śp. Bronisław OBSTARCZYK

W dniu 1 września 2022r. w wieku 79 lat zmarł + Bronisław OBSTARCZYK z Krzepielowa              

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 7 września  w Krzepielowie o godzinie 12.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Bronisława powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                      09.09 – od Wiesławy i Józefa Kozłowskich z rodziną z Mielca     

                                                                      21.09 – od Wiesławy i Józefa Kozłowskich z rodziną z Mielca

                                                                               06.10 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Nabór do Instytutu Studiów Wyższych.

Nowo powstający Instytut Studiów Wyższych z siedzibą w Gościkowie-Paradyżu zaprasza kandydatów na jednolite studia magisterskie z teologii. Oferta jest skierowana do wszystkich osób, które chciałyby:

– pełnić różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego,
– pracować jako nauczyciele religii w szkołach,
– posługiwać jako liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

Zajęcia będą odbywały się w Gorzowie Wielkopolskim w trybie stacjonarnym. Instytut będzie afiliowany do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczegółowe informacje i zapisy: https://kandydaci.usz.edu.pl/teologia/
Osoby pragnące rozpocząć studia, poza zarejestrowaniem się w systemie uniwersyteckim, proszone są o kontakt z ks. dr. Mariuszem Jagielskim, tel. 573 993 973, e-mail: jagielskim@wp.pl lub z ks. dr. Dariuszem Mazurkiewiczem, tel. 663 364 994, e-mail: d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl

Wiadomości

Zmarł śp. Piotr RZEPKA

W dniu 2 września 2022r. w wieku 81 lat zmarł + Piotr RZEPKA z Grochowic.              

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 6 września  w Grochowicach o godzinie 11.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Piotra powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                      15.09 – od szwagierki Haliny     

                                                                      07.10 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Wiadomości

Zmarł śp. Aleksander DĘBOWSKI

W dniu 22 lipca 2022r. w wieku 56 lat zmarł + Aleksander Adam DĘBOWSKI z Krążkowa.             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 27 lipca  w Krążkowie o godzinie 10.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Aleksandra powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                                                                                          

Wiadomości

Zmarł śp. Mirosław GÓRSKI

W dniu 21 lipca 2022r. w wieku 65 lat zmarł + Mirosław Leszek GÓRSKI z Krzepielowa.             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 23 lipca  w Krzepielowie o godzinie 10.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy trumnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Mirosława powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                       25.08 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej                                                                    

Wiadomości

Zmarł śp. Stanisław MAŁKIEWICZ

W dniu 09 lipca 2022r. w wieku 63 lat zmarł + Stanisław MAŁKIEWICZ z Krzepielowa.             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 14 lipca  w Krzepielowie o godzinie 11.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Stanisława powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                       12.08 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej 

Wiadomości

Zmarła śp. Stanisława BROSZCZAK

W dniu 09 lipca 2022r. w wieku 75 lat zmarła + Stanisława BROSZCZAK z Krzepielowa.             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 13 lipca  w Krzepielowie o godzinie 10.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Stanisławę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                       –  

WiadomościKomunikat o nominacji biskupa pomocniczego diecezji

zielonogórsko-gorzowskiej

            Drodzy Diecezjanie,

             w jubileuszowym roku 50-lecia naszej diecezji z radością przyjęliśmy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. kan. Adriana Puta, proboszcza parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Jak uczy Sobór Watykański II, „biskupi […] zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz; otrzymali też oni posłannictwo, by […] nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami” (Christus Dominus, n. 2). Ponieważ zaś biskupie zadanie pasterskie należy pełnić w taki sposób, „by dobro trzody Pańskiej było zawsze najwyższą zasadą” (tamże n. 25), dlatego zwłaszcza w diecezjach rozległych terytorialnie lub mających wielką liczbę mieszkańców, Kościół ustanawia biskupów pomocniczych, aby wspierali biskupa diecezjalnego w jego pasterskiej trosce o powierzony mu Kościół partykularny.

            Ks. Adrian Put urodził się w 1978 r. w Szczecinie. W 1990 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Gorzowa Wielkopolskiego i zamieszkał w parafii pw. Chrystusa Króla. Ukończył tu Szkołę Podstawową nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim oraz Liceum Ogólnokształcące w Deszcznie. Był zaangażowany w posługę liturgiczną jako ministrant i lektor. Formował się również w Ruchu Światło-Życie.

            Po maturze wstąpił do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 r. w gorzowskiej katedrze z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz: w latach 2004-2009 w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku, a w latach 2009-2011 w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

            W 2011 r. został mianowany redaktorem odpowiedzialnym „Aspektów”, diecezjalnej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz pomocniczym duszpasterzem młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie. Zamieszkał wówczas jako rezydent w zielonogórskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca.

            Równolegle z pracą duszpasterską i dziennikarską kontynuował specjalistyczne studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w specjalności historia Kościoła.

            W 2015 r. został proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, a w roku 2021 proboszczem parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

            Ponadto powierzono mu funkcję moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Należy również do Diecezjalnej Rady ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Komisji Liturgicznej oraz jest członkiem sekretariatu I. Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kieruje także Diecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym. Jest kanonikiem honorowym Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi i zastępcą moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

            28 czerwca 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. Adriana Puta biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Furnos Minor.

             Przyjmując z wdzięcznością decyzję Ojca Świętego, pragnę poinformować, że ks. kan. Adrian Put otrzyma święcenia biskupie w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze w sobotę 13 sierpnia br. podczas Mszy św. o godz. 12.00. Już dziś zapraszam do udziału w tej uroczystości wszystkich diecezjan – kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Polecam też biskupa nominata modlitwie całego Kościoła diecezjalnego, aby poprzez głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości towarzyszył ludowi Bożemu w prowadzeniu nowej ewangelizacji i budowaniu żywego Kościoła na naszych ziemiach. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, udziela biskupowi nominatowi swoich łask, a Matka Boża Rokitniańska, Pani Cierpliwie Słuchająca, Patronka diecezji zielonogórsko-gorzowskiej otacza swą opieką.

 Zielona Góra, 1 lipca 2022 r.

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Wiadomości

Zmarł śp. Bogdan MOSIŃSKI

W dniu 25 czerwca 2022r. w wieku 57 lat zmarł + Bogdan MOSIŃSKI z Krzepielowa.             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 30 czerwca  w Krzepielowie o godzinie 11.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Bogdana powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                      29.07 –  od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Zmarł śp. Jerzy ZIELIŃSKI

W dniu 17 czerwca 2022r. w wieku 77 lat zmarł + Jerzy ZIELIŃSKI z Grochowic.             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 22 czerwca  w Grochowicach o godzinie 11.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Jerzego powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                      29.07 –  od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Zmarł śp. Stanisław KRZTOŃ

W dniu 17 czerwca 2022r. w wieku 87 lat zmarł +  Stanisław KRZTOŃ z Krzepielowa .             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 21 czerwca  w Krzepielowie o godzinie 11.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Stanisława powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                     17.07 –  od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Bardzo serdecznie zapraszam młodzieżWiadomości na „Dźwięki serca” czyli weekendowe Rekolekcje Wielkanocne + Akademia Dojrzewania, które odbędą się w dniach 13-15 maja 2022r. w Rokitnie. To szansa na przeżycie paschalnej radości we wspólnocie młodego Kościoła. To ostatnie rekolekcje weekendowe w tym roku szkolnym.

Co będzie?
– rekolekcje w klimacie radości wielkanocnej
– modlitwa psalmami w różnych formach
– droga światła w ogrodach rokitniańskich
– warsztat nt. ludzkich uczuć oraz sposobu ich wyrażania i przeżywania

Prowadzący:
Ks. Łukasz Malec – diecezjalny duszpasterz młodzieży
Ks. Damian Drop – diecezjalny duszpasterz powołań
Dorota Tyliszczak – psycholog, terapeuta

Rekolekcje przeznaczone są dla młodzieży żeńskiej i męskiej od 14 roku życia wzwyż. Koszt rekolekcji wynosi 140 zł. Szczegółowych informacji udziela ks. Łukasz Malec (tel. 734 430 294). Zapisów należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego tutaj: Dźwięki serca – zgłoszenie.

Wiadomości

Zmarł śp. Franciszek Głowiszyn

W dniu 24 kwietnia 2022r. w wieku 72 lat zmarł +  Franciszek GŁOWISZYN z Grochowic .             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 28 kwiatnia w kościele w Grochowicach o godzinie 11.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Franciszka powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                     24.05 –  od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Zmarła śp. Janina Hachuła

W dniu 28 marca 2022r. w wieku 54 lat zmarła + Janina Teresa HACHUŁA z Grochowic .             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 31 marca w kościele w Grochowicach o godzinie 12.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii dalsze modlitwy na cmentarzu w Grochowicach.

Śp. Janinę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                     29.04 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                                              18.05 – od rodziny Mularczyk z Stoczka Łukowskiego

                                                                               27.05 – od kuzynek: Teresy, Renaty, Bogumiły 

Wiadomości

Zmarł śp. Jan Tkacz

W dniu 12 marca 2022r. w wieku 72 lat zmarł +  Jan TKACZ z Krzepielowa.             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 16 marca w Krzepielowie  o godzinie 10.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Jana powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                     12.04 –  od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Zmarł śp. Izydor Jankowski

W dniu 10 marca 2022r. w wieku 90 lat zmarł +  Izydor JANKOWSKI z Grochowic .             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 14 marca w kościele w Grochowicach o godzinie 11.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy trumnie. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Izydora powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                     10.04 –  od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Zmarł śp. Jan Jakubiszyn

W dniu 9 marca 2022r. w wieku 80 lat zmarł +  Jan JAKUBISZYN z Grochowic .             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 12 marca w kościele w Grochowicach o godzinie 14.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy trumnie. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Jana powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                              31.03 – od chrześniaka Grzegorza 

                                                                8.04 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                              21.04 – od rodziny Grzesińskich z Kotli

                                                              28.04 – od syna Marka z rodziną

Wiadomości

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ ROSYJSKĄ NA UKRAINĘ

W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji i Władimira Putina, uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt barbarzyństwa, skierowany wobec suwerenności i niezależności niepodległego państwa.

Jednocześnie – wraz z całym Kościołem w Polsce – wyrażam moją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy.

W związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do Księży Biskupów oraz wszystkich wiernych, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Proszę, aby w każdym kościele i parafii w Polsce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji.

Jako Kościół w Polsce pragniemy przyjść naszym Braciom również z materialną pomocą, dlatego apeluję, aby zarówno w dzisiejszą niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zorganizować zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc Kościoła katolickiego w Polsce będzie świadczona sukcesywnie i systemowo za pośrednictwem naszych instytucji charytatywnych – parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich – w tym, przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Ponadto, proszę wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia.

Królowej Pokoju zawierzam losy Ukrainy i Polski, zapewniając wszystkich o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 roku

Wiadomości

Zmarł śp. ks. Mirosław WNUKWiadomości

24 stycznia 2022 r., na plebanii w Złotniku w wieku 55 lat i w 27. roku kapłaństwa zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. Mirosław Wnuk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Złotniku.
Msza św. pożegnalna w kościele parafialnym w Złotniku zostanie odprawiona w poniedziałek, 31 stycznia, o godz. 20.00 z udziałem księży dekanalnych oraz we wtorek, 1 lutego, o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. Biskupa (od godz. 9.00 czuwanie modlitewne).
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa zostanie odprawiona w czwartek, 3 lutego br., o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach I (diecezja zamojsko-lubaczowska). Bezpośrednio po jej zakończeniu nastąpi przejazd i dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Szczebrzeszynie.

Ks. Mirosław Wnuk urodził się 2 grudnia 1966 r. w Szczebrzeszynie. Ukończył szkołę podstawową w Deszkowicach. Następnie uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Biłgoraju oraz w tamtejszym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, gdzie w 1987 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze postanowił wstąpić do zakonu kapucynów. Odbył roczny nowicjat, złożył pierwszą profesję czasową i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne, które jednak przerwał w trakcie pierwszego roku. W 1989 r. został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Paradyżu. Studia ukończył w 1995 r. uzyskując tytuł magistra teologii. 27 maja 1995 r. w katedrze gorzowskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Adama Dyczkowskiego.
Po święceniach pracował jako wikariusz w Pszczewie (1995 – zastępstwo wakacyjne), Żaganiu (1995-1999 – parafia pw. Wniebowzięcia NMP), Bobowicku (1999-2003), Świebodzinie (2003-2006 – parafia pw. św. Michała Archanioła), Nowogrodzie Bobrzańskim (2006-2012), Kostrzynie nad Odrą (2012-2015 – parafia pw. NMP Matki Kościoła) i Zielonej Górze (2015-2017 – parafia pw. Najświętszego Zbawiciela). 1 maja 2017 r. objął jako administrator parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Złotniku. 2 sierpnia 2021 r. został jej proboszczem.

Zmarłego Kapłana polecajmy Miłosierdziu Bożemu.

Wiadomości

Zmarła śp. Zofia Gorczyca

W dniu 16 stycznia 2021r. w wieku 95 lat zmarła +  Zofia GORCZYCA z Krążkowa .             

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 19 stycznia w kościele w Krążkowie o godzinie 14.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz w Krzepielowie i zakończenie pogrzebu.

Śp. Zofię powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                     16.02 –  od uczestników Mszy św. pogrzebowej

WiadomościZmarł śp. ks. Bogdan NIPARKO

W niedzielę 9 stycznia br. w szpitalu w Głogowie, w wieku 72 lat i w 39 roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Bogdan Niparko, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Wilkowie.
Msza św. z udziałem kapłanów z dekanatu Głogów – św. Mikołaja zostanie odprawiona w środę 12 stycznia o godz. 19.30 w kościele parafialnym w Wilkowie.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa odprawiona zostanie w czwartek 13 stycznia br., o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Wilkowie.
Po Mszy św. nastąpi przejazd do Zielonej Góry, a dalsze uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

Ks. Bogdan Niparko urodził się w Białkowie w rodzinie Kazimierza i Zofii z d. Guga. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową. Następnie uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Słubicach. W 1958 r. rozpoczął pracę w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna” w Zielonej Górze. Kontynuował naukę w Technikum Elektrycznym dla Pracujących w Nowej Soli, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości oraz tytuł technika elektryka o specjalności elektrotechnika przemysłowa. W 1976 r. został przyjęty do Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. 29 maja 1983 r. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.
Po święceniach pracował jako wikariusz w Ciosańcu (1983, zastępstwo wakacyjne), Lubiszynie (1983-1985), Bledzewie (1985-1987), Kargowej (1987-1989), Bobrówku (1989-1990), Zaborze (1990-2002) i Słubicach (parafia pw. Ducha Świętego, 2002-2003). 18 sierpnia 2003 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Wilkowie.

Śp. ks. Bogdana Niparko polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wiadomości

Zmarł śp. Stanisław Pryszczewski

W dniu 27 grudnia 2021r. w wieku 48 lat zmarł + Stanisław PRYSZCZEWSKI z Krążkowa .              Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 5 stycznia w kościele w Krążkowie o godzinie 10.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz w Krzepielowie i zakończenie pogrzebu.

Śp. Stanisława powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                     27.12 –  od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Zmarł śp. Zdzisław Dziurdziak

W dniu 22 grudnia 2021r. w wieku 69 lat zmarł + Zdzisław DZIURDZIAK z Grochowic .              Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 28 grudnia w kościele w Grochowicach o godzinie 10.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i zakończenie pogrzebu.

Śp. Zdzisława powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                               28.01.2022

                                                                    

 

LIST  RADY DS. RODZINY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY 

 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.

Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej umowie. Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna. Kobieta i mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne uznania są również rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Podważane są fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii. Warto więc przypomnieć pewne podstawowe elementy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.

 

Rodzina Bogiem silna

Św. Jan Paweł II określił rodzinę jako pierwszą i podstawową drogę Kościoła (LdR 2). Rodzina jest w wymiarze ogólnospołecznym i religijnym najstarszą, powszechną i naturalną wspólnotą, która funkcjonuje we wszystkich kulturach. Można stwierdzić, że jest ona najcenniejszym dobrem ludzkości (FC 1). Rodzina stanowi egzystencjalny horyzont człowieka i w niej rodzą się życiowe powołania. Pełne oddania życie w rodzinie zgodnie z zamysłem Boga jest drogą prowadzącą do zbawienia. Pomimo kryzysu życia rodzinnego pragnienie trwałej miłości małżeńskiej i bezpiecznej rodziny jest wciąż zapisane głęboko w sercu człowieka.

Bł. kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie wzywał rodziny, aby były silne Bogiem, gdyż tylko wówczas będą zdolne pokonać trudności i przetrwać nawet największe życiowe burze. Znaczenie rodziny staje się w pełni zrozumiałe dopiero w powiązaniu z Bożym Narodzeniem i osobą Jezusa Chrystusa. W Chrystusie zawiera się pełna prawda o człowieku, widzianym zarówno w perspektywie tajemnicy Stworzenia, jak i Odkupienia. Ten, który jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1, 15), jest zarazem doskonałym człowiekiem. Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Wzrastał w Nazarecie w zaciszu środowiska domowego, wśród codziennych zajęć, modlitwy i kontaktów z sąsiadami. Jego rodzina przyjęła i strzegła Go z miłością, wprowadzała w życie w posłuszeństwie wobec tradycji religijnej i towarzyszyła Mu aż do osiągnięcia dojrzałości i rozpoczęcia publicznej działalności.  W rodzinie Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,52).

Wkroczenie Boga w historię świata pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną. Nic już bardziej doniosłego i świętego nie może wydarzyć się w rodzinie. Od momentu Wcielenia rodzina jest swoistym sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg.

Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do godności sakramentu, a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O znaczeniu rodziny przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem domowym, a Kościół, próbując opisać swoją istotę, sięga wiele razy do obrazów z życia rodzinnego. Kościół określa siebie rodziną Bożą, Oblubienicą Chrystusa lub Matką, a Boga nazywa Ojcem. Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie w kontekście relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła.

 

Zadania rodziny

Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest komunia osób, a także wspólnota pokoleniowa, czyli jedność matki, ojca, dzieci i krewnych. Rodzina, zapoczątkowana w przymierzu małżeńskim, urzeczywistnia się w pełni w rodzicielstwie. Zatem rodzina ma obowiązek pogłębiać więź na płaszczyźnie związku ciał i dusz, charakterów, serc, umysłów i dążeń osób ją tworzących. Podejmując te zadania, rodzina uczestniczy w potrójnym urzędzie Chrystusa – nauczyciela, kapłana i pasterza.

Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca. Sama przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie Kościoła, ale i przekazuje to słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak ważną rolę formacyjną w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytanie dokumentów kościelnych, książek religijnych i prasy katolickiej.

Rodzina spełnia zadania wychowawcze, przede wszystkim przez dawania dobrego przykładu, przyznawanie się do błędów, unikanie fałszywych kompromisów i uczenie dzieci szeroko pojętej odpowiedzialności. Wychowanie religijne i katecheza udzielana przez matkę, ojca, babcię, dziadka i starsze rodzeństwo czynią z rodziny prawdziwą wspólnotę wiary. Rodzice mają prawo wybrać dla dzieci taki model wychowania moralnego i religijnego, który odpowiada ich własnym przekonaniom! Względem tych praw i obowiązków społeczności wyższego rzędu, takie jak Kościół i państwo, spełniają rolę pomocniczą.

W rodzinie realizuje się posługa liturgiczna przez kapłaństwo powszechne ojca, matki, dzieci oraz innych krewnych (KKK 1657). Każdy spełnia w rodzinie charakterystyczne dla siebie zadania. W praktyce polega to na świadomym i aktywnym uczestnictwie w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania oraz w innych sakramentach. Ważnym zadaniem jest praktykowanie modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, wspólnotowe świętowanie niedzieli, jubileuszy, rocznic rodzinnych, uroczystości kościelnych i rodzinnych, a także codzienna ofiara z siebie oraz wspólnotowe dźwiganie krzyża cierpienia, trosk i niedogodności.

Coraz ważniejszym zadaniem rodziny jest mądre wykorzystywanie czasu wolnego, który został człowiekowi dany dla odpoczynku, ale i wszechstronnego rozwoju w sferze szeroko pojętej kultury. Bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu oraz dyskusja na temat przeczytanych treści, obejrzanych programów, sztuk teatralnych lub filmów. Coraz większego znaczenia nabiera umiejętność roztropnego i krytycznego korzystania z Internetu.

Zadania pasterskie rodzina realizuje poprzez praktykowanie ducha służby oraz przezwyciężanie niezgody, niewierności i zazdrości. Realizacja przykazania miłości i służby dokonuje się najpierw wobec najbliższych, a potem wobec innych rodzin tworzących środowisko parafialne (por. FC 56-71). Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcenia, przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych. W rodzinie również uczymy się troski o środowisko naturalne, integralnej ekologii i odpowiedzialności za przyszłość świata.

 

Rodzina drogą do świętości

Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie do świętości i uczestniczą w życiu i misji Kościoła. W ciągu wieków zapewne wiele małżeństw i rodzin żyło w świętości. Również dzisiaj nie brakuje ludzi głębokiej wiary, którzy w małżeństwie i rodzinie zmierzają do świętości przez sumienne i pełne oddania spełnianie swoich obowiązków. Papież Franciszek nazwał ich świętymi z sąsiedztwa. Świętość niektórych z nich została potwierdzona przez Kościół, aby byli dla nas przykładem i pomocą.

Biblia wskazuje na świętych małżonków, takich jak Elżbieta i Zachariasz, rodziców św. Jana Chrzciciela a Tradycja pokazuje nam przykład Anny i Joachima, rodziców Matki Bożej. Wielu małżonków wynoszono na ołtarze, ale dopiero św. Jan Paweł II, papież rodziny, w 2001 roku beatyfikował małżeństwo Marię i Luigiego Beltrame Quatrocchich, wskazując, że osiągnęli świętość właśnie w życiu rodzinnym i małżeńskim. Była to pierwsza w historii beatyfikacja małżonków dokonana w tym samym czasie i jednym aktem. W 2008 roku w Lisieux odbyła się beatyfikacja Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W Polsce mamy nadzieję na beatyfikację rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci, z których jedno żyło pod sercem matki. Mieszkali oni w Markowej na Podkarpaciu. W czasie II wojny światowej bezinteresownie udzielili schronienia Żydom za co ponieśli męczeńską śmierć, gdyż wyżej od własnych spraw cenili wierność przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Rozpoczął się także proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców św. Jana Pawła II.

Przykłady świętych małżonków i rodzin przekonują, że pomimo trudnych okoliczności i kryzysu wartości, można pozostać wiernym Bogu, wspierać się wzajemnie w rodzinie i przez to być również uczciwym i dobrym człowiekiem. Papież Franciszek przypomniał tę prawdę w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, którą rozpoczął takimi słowami: radość przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła… Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół (AL 1). Dlatego chrześcijańskie nauczanie na temat rodziny jest dobrą nowiną, która niesie światu nadzieję i wskazuje drogę odnowy.

Z tego też powodu Kościół uznaje troskę o rodziny za jedno ze swych najistotniejszych zadań, za pierwszą i z wielu względów najważniejszą drogę posłannictwa i posługi (LdR 1-2). Pomoc duszpasterska jest niezbędna najpierw wobec tych osób, które znają wartość rodziny i chcą pozostawać wierne nauczaniu kościelnemu, ale również potrzebują tej pomocy rodziny, które są zagubione, poszukują prawdy lub napotykają na przeszkody w realizacji swojego powołania. Każdy kto szczerze pragnie Boga i otwiera się na wspólnotę Kościoła, powinien zostać przyjęty. Takie osoby wymagają także towarzyszenia i rozeznawania w dochodzeniu do prawdy oraz integracji ze wspólnotą wiary (por. AL 291-312).

Zakończmy nasze rozważanie słowami modlitwy do Świętej Rodziny z adhortacji Amoris laetitia:

Święta Rodzino z Nazaretu,

Niech nigdy więcej w naszych rodzinach

Nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:

Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

 Święta Rodzino z Nazaretu,

Przywróć wszystkim świadomość

Sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

Jej piękna w Bożym zamyśle.

 Jezu, Maryjo i Józefie,

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen (AL 325).

 Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie pokój i radość naszym rodzinom. Z modlitwą i błogosławieństwem

 Bp Wiesław Śmigiel

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

 Toruń, 26 grudnia 2021 r.

 

WiadomościZmarł ks. kan. Jan Radkiewicz

W czwartek 2 grudnia 2021 r. w swoim domu w Sulechowie, w 69. roku życia i 44. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. kan. dr hab. prof. US Jan Radkiewicz.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa zostanie odprawiona w środę, 8 grudnia br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie (od godz. 10.00 czuwanie modlitewne), a po niej nastąpią dalsze obrzędy pożegnalne na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.
Msza św. pożegnalna z udziałem kapłanów dekanatu Sulechów zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie we wtorek, 7 grudnia br., o godz. 19.30.

Ks. kan. Jan Radkiewicz urodził się 8 sierpnia 1952 r. w Cybince w rodzinie Stanisława i Wiktorii z d. Weryszko. Rodzice mieszkali w Białkowie i tam prowadzili gospodarstwo rolne. Uczył się w szkole podstawowej w Cybince oraz w liceum ogólnokształcącym w Słubicach, gdzie w 1971 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1971-1977 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. 8 maja 1977 r. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.
Po święceniach pracował jako wikariusz w Kostrzynie nad Odrą (zastępstwo wakacyjne w 1977 r.), Zbąszynku (1977-79) i Sulechowie (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1979-1981).
W 1979 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1981 r. został skierowany do Niemiec na dalsze studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. Powrócił do Polski w roku 1988 i pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. przygotowując się jednocześnie do obrony pracy doktorskiej. Stopień doktora teologii uzyskał 16 lutego 1989 r. we Fryburgu Bryzgowijskim. W 1990 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku. Równocześnie rozpoczął pracę dydaktyczną jako wykładowca teologii dogmatycznej w diecezjalnym seminarium duchownym w Paradyżu. Pełnił również funkcje dekanalne w Dekanacie Sulechów: dekanalnego duszpasterza rodzin (od 1994 r.) i przez krótki czas wicedziekana (w 2003 r.). 18 sierpnia 2003 r. został zwolniony z urzędu proboszcza w Nowym Kramsku i uzyskał urlop naukowy. Po jego ukończeniu w 2005 r. został proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zielonej Górze. Urząd ten pełnił do 2009 roku. 28 czerwca 2010 r. uzyskał habilitację na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku na Słowacji. Od 1 stycznia 2004 r. zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego jako adiunkt, od 1 stycznia 2017 r. profesor nadzwyczajny US.
Mieszkał na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie kontynuując pracę naukową i dydaktyczną oraz pomagając w duszpasterstwie.
Przez wiele lat był członkiem diecezjalnej Komisji Liturgicznej, a przez pewien czas również Rady Kapłańskiej. Od 2009 r. został włączony do diecezjalnego gremium cenzorów.
5 kwietnia 2012 r. wyróżniono go tytułem kanonika honorowego Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi.

Śp. ks. kan. Jana Radkiewicza polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wiadomości
Wiadomości

Wiadomości

Zmarł śp. Sylwester Kempiński

W dniu 22 listopada 2021r. w wieku 66 lat zmarł + Sylwester KEMPIŃSKI z Krzepielowa .              Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 26 listopada w kościele w Krzepielowie o godzinie 11.00

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd  na cmentarz i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Sylwestra powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                    21.12.2021 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                                                                                                                                                                                

Wiadomości

Zmarł śp. Kazimierz Stachowski

W dniu 13 listopada 2021r. w wieku 68 lat zmarł + Kazimierz STACHOWSKI z Krzepielowa .              Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 17 listopada w kościele w Krzepielowie o godzinie 12.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy trumnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd  na cmentarz i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Kazimierz powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                    17.12.2021 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                                                                                                                                                                                

Wiadomości

Zmarła śp. Franciszka Andrukiewicz

W dniu 7 listopada 2021r. w wieku 97 lat zmarła + Franciszka ANDRUKIEWICZ z Krzepielowa. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 10 listopada w kościele w Krzepielowie o godzinie 12.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd  na cmentarz i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Franciszkę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                      11.12 (sobota) – od  uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                                      16.01.2022 – od dzieci z rodzinami

                                                                              13.02.2022 – od dzieci z rodzinami

                                                                      13.03.2022 – od dzieci z rodzinami

                                                                      08.05.2022 – od dzieci z rodzinami

                                                                      06.11.2022 – w 1 rocznicę śmierci                                                                                                                                          

OD DNIA 3 LISTOPADA PRZYJMOWANE BEDĄ INTENCE MSZALNE NA ROK 2022.

Uprzejmie proszę wcześniej uważnie przeczytać – Zamawianie  Mszy świętej.

.Wiadomości

Zmarł śp. Michał Kolasa

W dniu 26 października 2021r. w wieku 78 lat zmarł + Michał KOLASA z Krzepielowa .              Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 29 października w kościele w Krzepielowie o godzinie 13.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejazd  na cmentarz i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Michała powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                    17.11 (wtorek) – od Ewy Biskup 

                                                                     26.11 (piątek)  – od uczestników Mszy św. pogrzebowej                                                                                                                                           

.Wiadomości

Zmarła śp. Teresa Zdanowska

W dniu 11 października 2021r. w wieku 74 lat zmarła + Teresa ZDANOWSKA (była parafianka) . Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 14 października w kościele w Krzepielowie o godzinie 14.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd  na cmentarz i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Teresę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                      05.11 (piątek) – od syna z żoną i dziećmi   

                                                                      12.11 (piątek)  – od uczestników Mszy św. pogrzebowej                                                                                                                                            

.Wiadomości

Zmarła śp. Katarzyna Szuba

W dniu 25 września 2021r. w wieku 86 lat zmarła + Katarzyna SZUBA z Krążkówka. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 28 września w kościele w Krzepielowie o godzinie 10.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd  na cmentarz i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Katarzynę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                     26.10 (wtorek) – od uczestników Mszy św. pogrzebowej                                                                   

                                                                         

       .Wiadomości

Zmarła śp. Zofia Grys

W dniu 24 sierpnia 2021r. w wieku 75 lat zmarła we Wschowie  + Zofia GRYS z Krzepielowa. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 28 sierpnia w kościele w Krzepielowie o godzinie 10.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd  na cmentarz i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Zofię powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                               23.09 (czwartek) – od uczestników Mszy św. pogrzebowej 

                                                                      

                                                                         

Wiadomości

.Wiadomości

Zmarła śp. Genowefa Wróblewska

W dniu 10 sierpnia 2021r. w wieku 87 lat zmarła w Nowej Soli + Genowefa WRÓBLEWSKA z Grochowic. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 13 sierpnia w kościele w Grochowicach o godzinie 11.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz obok kościoła i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Genowefę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                      16.09 – czwartek – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                                         

.Wiadomości

Zmarł śp. Zdzisław Matuszewski

W dniu 06 sierpnia 2021r. w wieku 68 lat zmarł we Wschowie + Zdzisław MATUSZEWSKI z Krzepielowa. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 11 sierpnia w kościele w Krzepielowie o godzinie 11.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz w Krzepielowie i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Zdzisława powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                      07.09 – wtorek – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                                      29.09 – środa – od kuzynki Wandy z rodziną (Msza w Parafii Czerlejno)

                                                                      06.10 – środa – od rodziny Serafin z Głogowa

                                                                      13.10 – środa – od rodziny Małyniak z Lubina

                                                                      20.10 – środa – od rodziny Jurków z Krzepielowa   

WiadomościZmarł ks. kan. Henryk NOWIK

W niedzielę 1 sierpnia 2021 r. w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, w 88. roku życia i 64. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. kan. dr Henryk Nowik.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa zostanie odprawiona w czwartek, 5 sierpnia br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze (od godz. 10.30 czuwanie modlitewne), a po niej nastąpią dalsze obrzędy pożegnalne na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze (nowa część).

Ks. kan. dr Henryk Nowik urodził się 23 grudnia 1933 r. w Dębowej Karczmie w powiecie Łuckim, w rodzinie Kazimierza i Marii. W roku 1947 wstąpił do Małego Seminarium Duchownego w Słupsku, które ukończył egzaminem dojrzałości w w roku 1951. Następnie w latach 1951-57 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie, gdzie 26 grudnia 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach studiował w Warszawie i Lublinie, gdzie otrzymał stopień doktora filozofii przyrody. W latach 1967-71 był wikariuszem w Szczecinie Pogodnie, a w latach 1971-74 wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Od roku 1974 do 1992 pełnił urząd administratora parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, a od roku 1992 do 2003 proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim. W latach 1971-1988 był także wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Od 7 października 2003 r. przebywał na emeryturze w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. W roku 2017 został uhonorowany godnością Kanonika Rokiety i Mantoletu.
Śp. ks. kan. dr. Henryka Nowika polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wiadomości

WiadomościWiadomości

W niedzielę 1 sierpnia 2021 będzie można skorzystać ze szczepienia przeciw Koronawirusowi                    w mobilnym punkcie szczepień 

Krzepielów godz. 10.00-12.00

Krążkowo godz. 12.00-14.00

 

 

Wiadomości

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z POSZKODOWANYMI W NAWAŁNICACH W POLSCE, NIEMCZECH, BELGII I HOLANDII

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami wielu ludzkich dramatów wywołanych gwałtownymi burzami i powodziami, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i w Niemczech, Belgii i Holandii. Wiele rodzin straciło dobytek całego życia, a media donoszą o ofiarach śmiertelnych oraz o osobach zaginionych, zwłaszcza w Niemczech.
Jako Kościół w Polsce pragniemy wesprzeć poszkodowanych naszą modlitwą oraz ofiarą. Błagajmy Boga o nadzieję, dla tych, którzy ucierpieli oraz o ducha solidarności, troski i współodpowiedzialności dla wszystkich ludzi dobrej woli, mogących przyjść z pomocą poszkodowanym.
Apeluję, aby niedziela 25 lipca br. była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie. Proszę, aby tego dnia podczas Mszy Świętych, zwłaszcza podczas modlitwy wiernych zwrócić się z modlitwą błagalną za poszkodowanych, a po Mszy zorganizować zbiórkę funduszy, które zostaną im przekazane za pośrednictwem Caritas Polska.
Równocześnie przekazuję przewodniczącym Episkopatów Niemiec, Holandii i Belgii nasze wyrazy wsparcia i zapewnienia o duchowej bliskości Kościoła w Polsce.

Wszystkim wiernym udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski                                                                                                                                                    Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Wiadomości
Wiadomości

Wiadomości

Zmarła śp. Krystyna ROSIŃSKA

W dniu 6 lipca 2021r. w wieku 72 lat zmarła w Żarach + Krystyna ROSIŃSKA z Dębczyna. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 10 lipca w kościele w Krzepielowie o godzinie 11.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie z prochami zmarłej. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz w Krzepielowie i dalsza część uroczystości pogrzebowych.

Śp. Krystynę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                       06 sierpnia – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

 

.Wiadomości

Zmarła śp. Danuta DUDA

W dniu 1 Lipca 2021r. w wieku 87 lat zmarła w Głogowie + Danuta DUDA  z Grochowic. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 5 lipca w kościele w Grochowicach o godzinie 10.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz obok kościoła i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Danutę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                       05 sierpnia – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

 

Wiadomościśp. ks. prał. prof.dr hab. Zdzisław Chlewiński

24 czerwca 2021 r. (czwartek), w seminarium duchownym w Gościkowie-Paradyżu, w 93. roku życia i 67. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. prał. prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Msza św. żałobna pod przewodnictwem ks. Biskupa odprawiona zostanie w środę, 30 czerwca br., w kościele rektoralnym Z-GWSD w Gościkowie-Paradyżu o godz. 11.00 (o godz. 10.30 modlitwa różańcowa). Po niej ciało zmarłego kapłana przewiezione zostanie do Lublina.
Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w Lublinie 5 lipca br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w kościele akademickim pw. Świętego Krzyża (ul. Idziego Radziszewskiego 7). a po niej przejazd na cmentarz parafialny kościoła rektoralnego pw. Wszystkich Świętych w Lublinie (ul. Lipowa 16) i dalsze obrzędy pogrzebowe.

Śp. ks. prał. prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński urodził się 27 lutego 1929 r. w Waldkowie na terenie ówczesnego województwa wileńskiego w rodzinie Franciszka i Pelagii z domu Rekość. Do szkoły podstawowej i progimnazjum uczęszczał w Święcianach. W 1946 r. wraz z rodzicami przeprowadził się do Drawna. Kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp., a następnie w Państwowym Liceum dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp. Święcenia kapłańskie z rąk bp. Herberta Bednorza przyjął 29 czerwca 1954 r. Przez trzy lata pracował jako wikariusz w gorzowskiej parafii katedralnej. W 1957 r. skierowano go na Katolicki Uniwersytet Lubelski na dalsze studia specjalistyczne z zakresu psychologii. 4 lipca 1963 r. uzyskał stopień doktora. Pozostał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kontynuował pracę naukową i dydaktyczną. W roku 1972 uzyskał habilitację i objął kierownictwo Katedry Psychologii Eksperymentalnej. W tym samym roku papież Paweł VI przyznał mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. W 1980 r. został dziekanem Wydziału Filozofii, a rok później – dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. W roku 1988 uzyskał tytuł profesora. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych, promotorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, członkiem Polskiej Akademii Nauk. W roku 2001 przeszedł na emeryturę. Początkowo mieszkał w Lublinie, a w roku 2007 powrócił do macierzystej diecezji i zamieszkał w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.

Śp. ks. prał. prof. dr. hab. Zdzisława Chlewińskiego polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

….

Wiadomości

Wiadomości

.Wiadomości

Zmarła śp. Janina JANKOWSKA

W dniu 30 maja 2021r. w wieku 86 lat zmarła w Głogowie + Janina JANKOWSKA  z Grochowic. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 1 czerwca w kościele w Grochowicach o godzinie 10.30.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz obok kościoła i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Janinę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                      3 lipca – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                                    22 lipca – od Basi Jankowskiej z dziećmi

                                                                    29 lipca – od rodziny Frankowskich

.Wiadomości

Zmarł śp. Ryszard BROSZCZAK

W dniu 29 maja 2021r. w wieku 52 lat odszedł tragicznie + Ryszard Zbigniew BROSZCZAK z Krzepielowa. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 2 czerwca w kościele w Krzepielowie o godzinie 10.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie z prochami zmarłego. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz w Krzepielowie i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Ryszarda powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                      17 czerwca – od brata

 

 

.Wiadomości

Zmarł śp. Edward Matuszewski

W dniu 25 maja 2021r. w wieku 78 lat zmarł we Wschowie + Edward MATUSZEWSKI z Krzepielowa.        Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 28 maja w kościele w Krzepielowie o godzinie 12.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz w Krzepielowie i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Edwarda powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                      16.06 – środa – od rodziny Serafinów z Głogowa

                                                                       25.06 – piątek – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

                                                                       02.07 – piątek – od kuzynki Czesławy Łyduch z rodziną

.Wiadomości

Zmarł śp. Franciszek Wachowski

W dniu 19 maja 2021r. w wieku 77 lat zmarł w szpitalu we Wschowie + Franciszek WACHOWSKI były parafianin Krzepielowa. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 21 maja w kościele w Krzepielowie o godzinie 13.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz w Krzepielowie i zakończenie uroczystości pogrzebu.

Śp. Franciszka powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                     22.06 – wtorek g.18.00 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej                                                                                                                                              

Wiadomości

Zmarł śp. Tadeusz Jańczak z Grochowic

W dniu 12 maja 2021r. w wieku 73 lat zmarł podczas pracy + Tadeusz Jańczak z Grochowic.                        Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 17 maja w kościele w Grochowicach o godzinie 10.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przeniesienie urny i pochowanie w rodzinnym grobie na cmentarzu obok kościoła.

Śp. Tadeusza powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

                                                                      Msze św. w intencji zmarłego:

01.06 – wtorek g.17.00 – od władz gminnych wszystkich kadencji.                                           

17.06 – czwartek g.17.00 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej.                                     

22.06 – wtorek g.17.00 – od kuzyna Stefana i Barbary Józiaków z Wolicy Pustej i synów Ireneusza i Adama z rodzinami z Jarocina   

30.06 – środa g.17.00 – od Mieci i Mirka z Bielaw                                                                   

15.07 – czwartek g. 18.00 – od kuzynki Zosi z rodziną                                                               

23.07 – piątek g.18.00 – od kuzynki Basi z rodziną                                                                 

30.07 – piątek g.18.00 – od rodziny Frankowskich z Bielaw.

 

WiadomościKOMUNIKAT W SPRAWIE ZBIÓRKI DO PUSZEK NA RZECZ SANKTUARIUM W JAKUBOWIE

Drodzy Diecezjanie!

W nocy z 3 na 4 maja tego roku w zabudowaniach sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie wybuchł pożar. Chociaż na skutek żywiołu nie ucierpiał kościół parafialny, to jednak ogień poczynił poważne szkody w domu parafialnym.

Jakubów, leżący na ziemi głogowskiej, to ważne miejsce na duchowej mapie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pierwsze wzmianki o istnieniu w tej miejscowości parafii i kościoła pochodzą już z 991 r., a więc z samych początków chrześcijaństwa w Polsce. W roku 2007 kościół parafialny w Jakubowie uzyskał status sanktuarium. Położony na słynnym szlaku pielgrzymkowym do Santiago de Compostela stał się ośrodkiem kultu św. Jakuba Apostoła, odwiedzanym przez pielgrzymów i turystów.

W imieniu całej wspólnoty Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego przekazuję parafii w Jakubowie wyrazy współczucia oraz zapewniam o modlitwie i braterskiej pomocy.

Niech ta pomoc znajdzie swój konkretny wyraz w ofierze materialnej. Zbiórka do puszek, z przeznaczeniem na odbudowę domu parafialnego w Jakubowie, zostanie przeprowadzona we wszystkich kościołach naszej diecezji w przyszłą niedzielę 16 maja.

Za każdy dar materialny i duchowy, będący znakiem solidarności ze wspólnotą parafialną w Jakubowie, już teraz składam wszystkim Ofiarodawcom serdeczne podziękowanie.

                                                                                                                                                         Z pasterskim błogosławieństwem

                                                                                                                                                                      +Tadeusz Lityński

                                                                                                                                                           Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

.Wiadomości

Zmarła śp. Halina Skupień z Grochowic

W dniu 25 kwietnia 2021r. w wieku 73 lat zmarła – Halina SKUPIEŃ z Grochowic. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 29 kwietnia w kościele w Grochowicach o godzinie 14.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa przy urnie. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Halinę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                      25.05 – Grochowice – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Wiadomościśp. ks. kan. Aleksander Walkowiak

W poniedziałek 5 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Legnicy, w 88. roku życia i 52. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. kanonik Aleksander Walkowiak, emerytowany kapłan naszej diecezji.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa zostanie odprawiona w poniedziałek 12 kwietnia br. o godz.11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie (Kolegiata). Od godz. 10.00 modlitwy przy trumnie. Bezpośrednio po Mszy św. przejazd na cmentarz w Grodźcu Małym (filia parafii kolegiackiej) i ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana.

Ks. kanonik Aleksander Walkowiak urodził się 2 lutego 1934 r. w Bydgoszczy. W 1963 r. ukończył liceum ogólnokształcące w Legnicy i rozpoczął studia w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1969 r. w Lubaniu Śląskim. Jako wikariusz pracował najpierw w Archidiecezji Wrocławskiej: w Gaworzycach (1969-72), Bogatyni (1972-73). Z dniem 1 lipca 1973 r. został inkardynowany do Diecezji Gorzowskiej i został mianowany wikariuszem-zarządcą, a od 1982 r. proboszczem w Rzeczycy. Następnie był proboszczem w Rapocinie (1987-89), Głogowie – par. Wniebowzięcia NMP (1989-94), Niwicy (1994-95), Osowej Sieni (1995-1999). Od 1999 r. przebywał na emeryturze, mieszkając na terenie parafii św. Mikołaja w Głogowie. W 1995 r. uzyskał stopień doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 2009 r. został uhonorowany tytułem Kanonika RM.
Śp. ks. kanonika Aleksandra Walkowiaka polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie ….

.Wiadomości

Zmarła śp. Helena Andruszków z Krzepielowa

W dniu 08 kwietnia 2021r. w wieku 71 lat zmarła – Helena ANDRUSZKÓW z Krzepielowa. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 10 kwietnia w kościele w Krzepielowie o godzinie 13.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Helenę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

                                                                      11.05 – Krzepielów – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

.Wiadomości

Zmarł śp. Tadeusz Prask z Krzepielowa

W dniu 05 kwietnia 2021r. w wieku 84 lat odszedł do Pana – Tadeusz PRASK z Krzepielowa. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 09 kwietnia w kościele w Krzepielowie o godzinie 12.00.

Pół godziny przed liturgią – modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Tadeusza powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłego:

                                                                       06.05 – Krzepielów – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

DO WIADOMOŚCI PARAFIAN

W związku z pogorszeniem samopoczucia po spotkaniach na Eucharystii w Niedzielę Palmową i zrobieniu testu w poniedziałek wynik na obecność koronawirusa okazał się u mnie pozytywny. W związku z powyższym proszę parafian obecnych na niedzielnej liturgii, z którymi mogłem mieć jakikolwiek kontakt o pilniejsze zwrócenie uwagi na stan swego zdrowia. Według przepisów potencjalnie wszyscy uczestnicy nabożeństw mogli być narażeni.

Dlatego dla dobra wszystkich informuję o odwołaniu Mszy św. w  W. Wtorek i zapowiedzianych spotkań. Nabożeństwa Triduum Paschalnego i w święta poprowadzi O. Stanisław – Redemptorysta z Głogowa. Proszę o zrozumienie oraz modlitwę o zdrowie. Zapewniam o duchowej łączności ze wszystkimi.

ks. Grzegorz – proboszcz

Wskazania na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne

 

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze przekazał proboszczom wskazania na tegoroczny Wielki Tydzień i Triduum Paschalne. Oto najważniejsze postanowienia tego dokumentu:

1. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

2. W celu uchronienia wiernych przez zagrożeniem epidemicznym w kościołach należy ściśle przestrzegać aktualnych ograniczeń nałożonych przez władze. Według obecnie obowiązujących przepisów w kościele może przebywać 1 osoba na 20 metrów kwadratowych Należy zachowywać dystans społeczny (min. 1,5 m) oraz zasłaniać usta i nos maseczką (z wyjątkiem celebransa).

3. Procesja upamiętniająca wjazd Pana do Jerozolimy w Niedzielę Palmową może się odbyć wyłącznie wewnątrz kościoła i jedynie z udziałem celebransa i asysty liturgicznej. Wierni pozostają na swoich miejscach. Transmisja z obchodów Niedzieli Palmowej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się o godz. 10.30 na antenie TVP 3 Gorzów Wielkopolski.

4. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w gorzowskiej katedrze. Weźmie w niej udział jedynie niewielkie grono wyznaczonych kapłanów oraz osób posługujących.

Celebracje Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej w Wielką Noc sprawowane pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.

5. W Wielki Czwartek wieczorem Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawuje się bez obrzędu obmycia nóg. Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji (tzw. „ciemnicy”) przenosi się tylko przy udziale najbliższej asysty, bez udziału wiernych Kaplicę adoracji, tzw. „ciemnicę”, należy urządzić w miejscu, w którym wierni będą mogli zachować zasadę dystansu oraz w sposób skromny, aby w przygotowania angażować jak najmniejszą liczbę osób. Te samy zasady należy zachować w odniesieniu do Grobu Pańskiego.

6. W Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek do modlitwy powszechnej należy dołączyć specjalne wezwanie o ustanie pandemii. Podczas Adoracji Krzyża tylko celebrans oddaje cześć Krzyżowi przez pocałunek. Pozostali wierni czynią to przez przyklęknięcie lub skłon.

7. W Wielką Sobotę tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w kościołach i na zewnątrz świątyń jest odwołane. Jedynie biskup diecezjalny pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Wiernych, którzy chcą pobłogosławić pokarmy wielkanocne, zachęcamy do korzystania z tej transmisji. Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa wykonany przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domach do pobłogosławienia. Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także w gronie domowników przed śniadaniem niedzielnym. (zakładka pobierz)

8. Liturgia Paschalna w Wielką Noc sprawowana jest wewnątrz kościoła. Nie przygotowuje się ogniska. Do poświęcenia ognia należy użyć zwykłej świecy. Pokropienie wiernych wodą święconą podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych powinno mieć charakter symboliczny.

9. Nie odprawia się procesji rezurekcyjnej.

10. Wierni chorzy na Covid-19, członkowie ich rodzin, pracownicy służby zdrowia i wszyscy, którzy opiekują się zakażonymi, mogą skorzystać z odpustu zupełnego udzielonego przez Penitencjarię Apostolską. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność przez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem Różańca Świętego, nabożeństwem Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. Odpust ten można również uzyskać wtedy, gdy wierni odmówią przynajmniej Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

Wiadomości śp. ks. prałat Zygmunt Lisiecki

15 marca 2021 r. w szpitalu w Gorzowie Wlkp., w 72. roku życia i 48. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. prałat Zygmunt Lisiecki, proboszcz parafii pw. NSPJ w Gorzowie Wlkp.
Ceremonie pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym pw. NSPJ w Gorzowie Wlkp. według następującego porządku:
Środa 17 marca br. od godz. 12.00 czuwanie modlitewne, o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 17.00 i 18.30 Msze św. pożegnalne dla parafian, a o godz. 20.00 Msza św. dla duchowieństwa dekanatów gorzowskich;
Czwartek 18 marca br. od godz. 10.00 czuwanie modlitewne, a o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. Po jej zakończeniu uczestnicy pogrzebu udadzą się na cmentarz komunalny w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej, gdzie nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe.
Ks. prałat Zygmunt Lisiecki urodził się 9 września 1949 r. w Świebodzinie w rodzinie Józefa i Marii z domu Lendzion. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1967 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty 17 czerwca 1973 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Jako wikariusz pracował w Lubniewicach (zastępstwo wakacyjne, 1973), Ośnie Lubuskim (1973-74), Strzelcach Krajeńskich (1974-76) i Zielonej Górze (parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej, 1976-80).
W 1980 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu liturgiki w Akademii Teologii Katolickiej, gdzie uzyskał licencjat kanoniczny. Po powrocie ze studiów pracował jako referent w Kurii Diecezjalnej w Gorzowie Wlkp. 25 sierpnia 1988 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Jordanowie. 18 lutego 1992 r. papież św. Jan Paweł II wyróżnił go godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W roku 1996 r. powierzono mu parafię pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, zaś po dziesięciu latach – 1 sierpnia 2006 r. – parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wlkp. W roku 2015 został ponadto ojcem duchownym Dekanatu Gorzów Wlkp. – Katedra.
Pełnił również rozmaite funkcje diecezjalne. Był długoletnim wykładowcą liturgiki w diecezjalnym seminarium duchownym w Paradyżu i członkiem diecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach 2008-2015 był członkiem Rady Kapłańskiej, a w latach 2009-2016 wchodził w skład Kolegium Konsultorów. W latach 2009-2017 stał na czele diecezjalnej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury, zaś w latach 2008-2017 przynależał do diecezjalnej Rady ds. Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej.

Śp. ks. prałata Zygmunta Lisieckiego polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ……

 


Wiadomościśp. ks. kan. Władysław Stachura

13 marca 2021 r., w Domu Księzy Emerytów w Zielonej Górze, w 77. roku życia i 52. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Władysław Stachura, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Pogrzeb śp. ks. kan. Władysława Stachury pod przewodnictwem ks. Biskupa odbędzie się w czwartek 18 marca br. w parafii rodzinnej pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej (archidiecezja krakowska) według następującego porządku:
– godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła
– po Mszy św. przejazd na cmentarz parafialny w Mszanie Dolnej i dalsze obrzędy pogrzebowe.

We wtorek, 16 marca br., w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie od godz. 10.30 czuwanie modlitewne, a o godz. 11.00 Msza św. żałobna pod przewodnictwem ks. Biskupa.

Ks. kan. Władysław STACHURA urodził się 14 lipca 1943 r. w Mszanie Dolnej (archidiecezja krakowska), w rodzinie Franciszka i Katarzyny z domu Chorągwickiej. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową. Naukę kontynuował w niższym seminarium księży sercanów w Stadnikach.
W 1959 r. wstąpił do nowicjatu sercańskiego w Pliszczynie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1962 r. w scholastykacie zakonnym w Tarnowie. W tym samym roku zdecydował się opuścić zgromadzenie i kontynuować formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Bolesława Kominka 24 czerwca 1968 r. we Wrocławiu.
Jako wikariusz pracował w Jeleniej Górze (parafia pw. św. Erazma i Pankracego, 1968-1970), Nowej Rudzie (parafia pw. św. Mikołaja, 1970-1971) i Żaganiu (parafia pw. Wniebowzięcia NMP, 1971-1974).
28 czerwca 1972 r., na skutek ustanowienia nowych diecezji w miejsce dotychczasowych tymczasowych struktur kościelnych, został inkardynowany do diecezji gorzowskiej.
Do 1974 r. kontynuował posługę wikariuszowską w Żaganiu. Następnie pracował w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. (1974-1978).
1 lipca 1978 r. został mianowany administratorem parafii pw. św. Bartłomieja w Ołoboku. 27 sierpnia 1991 r. powierzono mu urząd proboszcza w parafii pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie, a 13 września tego roku – dziekana Dekanatu Kożuchów. Obie te funkcję pełnił aż do przejścia w stan spoczynku 1 sierpnia 2014 r. Ponadto, w latach 1980-2013 był członkiem diecezjalnej Komisji Liturgicznej, a przez pewien czas pełnił także posługę spowiednika alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. 15 sierpnia 1995 r. został wyróżniony tytułem kanonika R.M.
Na emeryturze mieszkał nadal na plebanii w Kożuchowie i kontynuował posługę duszpasterską. W roku 2020, ze względu na stan zdrowia, przeniósł się do Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Śp. ks. kan. Władysława Stachurę polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ……

 

Wiadomości

Zmarła śp. Helena Kołtowska z Krzepielowa

W dniu 12 marca 2021r. zmarła w wieku 82 lat Helena KOŁTOWSKA. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 20 marca w Krzepielowie o godzinie 11.00. Pół godziny wcześniej modlitwa różańcowa. Po Eucharystii dalsze obrzędy pogrzebu na cmentarzu w Krepielowie

Śp. Helenę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

3.04.2021 W. Sobota – od Róży św. Anny

                                                                      14.04.2021 – od siostrzenicy Haliny Danek z rodziną

                                                                       21.04.2021 – od uczestników Mszy św.  pogrzebowej

                                                                       30.04.2021 – od chrześnicy Barbary Grzyb z rodziną

                                                                       12.05.2021 – od pracowników Centrum Badań Jakości w Głogowie

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ONLINE

I. Rekolekcje diecezjalne
Na antenie TVP Gorzów Wielkopolski transmitowane będą rekolekcje wielkopostne, które w dniach 7-10 marca w gorzowskiej katedrze poprowadzi ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.
Transmisje Mszy św. z naukami rekolekcyjnymi:
niedziela, 7.03, godz. 10.30,
poniedziałek – środa, 8-10.03, godz. 19.00
II. Rekolekcje ogólnopolskie
Redakcja Audycji Katolickich przygotowuje rekolekcje wielkopostne dla trzech grup: dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach.
Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3
Trzy spotkania rekolekcyjne utrzymane będa w stylistyce programu „Ziarno”. Przy pomocy doświadczeń naukowych dzieci zostaną zachęcone do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.
Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3
Cykl trzech spotkań opartych na czytaniach z Pisma Świętego poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban”.
Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3
Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Trzy spotkania rekolekcyjne poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.
Rekolekcje będą również dostępne na VOD oraz w mediach społecznościowych:
Dla dorosłych – https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/
Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/
Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/

Wiadomości

Zmarł śp. Marek Matejek z Krzepielowa

W dniu 24 lutego 2021r. zmarł w wieku 54 lat Marek MATEJEK. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 27 lutego w kaplicy przycmentarnej w Brzostowie o godzinie 12.30. Po Eucharystii ciało zostanie złożone do grobu na cmentarzu w Brzostowie.

Śp. Marka powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłego:

 20.03 – 18.00 od przyjaciół z Krzepielowa i Głogowa

                                                                       24.04 – 18.00 od żony, dzieci oraz brata

Wiadomości

Zmarł śp. Bronisław Orliński z Krzepielowa

W dniu 24 lutego 2021r. zmarł w wieku 86 lat Bronisław ORLIŃSKI. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 27 lutego w kościele w Krzepielowie o godzinie 11.00. Przed Mszą św. modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Bronisława powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłego:

23.03 – Krzepielów – od uczestników Mszy św pogrzebowej

Wiadomościśp. ks. Marek CZERNIAWSKI 

W sobotę 30 stycznia 2021 r. ok. godz. 3.00 nad ranem w szpitalu w Żaganiu, w 62. roku życia i 37. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. Marek Czerniawski, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Niwicy.

 Ceremonie pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Niwicy według następującego porządku:
Wtorek 2 lutego br. o godz. 18.30 czuwanie modlitewne, a o godz. 19.30 Msza św. dla duchowieństwa Dekanatu Łęknica;
Środa 3 lutego br. o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. Po jej zakończeniu uczestnicy pogrzebu udadzą się na cmentarz komunalny w Niwicy, gdzie nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe.

Śp. ks. Marek Czerniawski urodził się 24 sierpnia 1958 r. w Lubsku w rodzinie Stanisława i Ireny z d. Janusz. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1977 r. wstąpił do seminarium duchownego w Paradyżu. 29 maja 1983 r. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Jako wikariusz pracował w Zbąszynku (1983-85), Żarach (pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1985-87), Przemkowie (pw. Wniebowzięcia NMP, 1987-90), Kostrzynie nad Odrą (pw. NMP Matki Kościoła, 1990-91), Sulechowie (pw. Podw. Krzyża Świętego, 1991-1992) i Bobrowicach (1992-93). Następnie był proboszczem w Smogórach (1993-97), Bobrowicach (1997-98) i Wicinie (1998-2007). 1 sierpnia 2007 r. objął parafię pw. Trójcy Świętej w Niwicy. Od roku 2018 pełnił również funkcję wicedziekana Dekanatu Łęknica.

Zmarłego kapłana polecamy miłosierdziu Bożemu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ……

 

Wiadomości

Zmarł śp. Grzegorz GOLDSTEIN z Krzepielowa

W dniu 23 stycznia 2021r. zmarł w wieku 55 lat Grzegorz GOLDSZTEIN.  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 27 stycznia w kościele w Krzepielowie o godzinie 11.00. Przed Mszą św. modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Grzegorza powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłego:

Krzepielów – od uczestników Mszy św pogrzebowej

Wiadomości

Zmarła śp. Helena DOLATA z Grochowic

W dniu 23 stycznia 2021r. zmarła w wieku 94 lat Helena DOLATA.  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 26 stycznia w kościele w Grochowicach o godzinie 14.00. Przed Mszą św. modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Helenę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

25.02.2021 – 17.00 – od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Wiadomości

Zmarła śp. Walentyna KONIECZNA z Krzepielowa

W dniu 23 stycznia 2021r. zmarła w wieku 91 lat Walentyna KONIECZNA.  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 26 stycznia w kościele w Krzepielowie o godzinie 12.00. Przed Mszą św. modlitwa różańcowa. Po Eucharystii nastąpi przjazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Walentynę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

6.02. 2021 – 17.00 Od Róży św Teresy

                                                                      19.02.2021  – 17.00 od Wandy Nowak z rodziną, rodziny Kajserów, rodziny Raczyńskich

                                                                       26.02.2021 – 17.00 od uczestników Mszy św pogrzebowej

Komunikat o uroczystościach żałobnych i pogrzebowych bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza

 Informujemy o przebiegu uroczystości pogrzebowych bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza.

Msza św. żałobna w intencji śp. bp. Adama Dyczkowskiego dla duchowieństwa i wiernych świeckich z południowej części diecezji zostanie odprawiona w poniedziałek 25 stycznia o godz. 12.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Trumna z ciałem zmarłego pasterza zostanie wystawiona o godz. 9.00.

 Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

 • od godz. 9.00 – Okazja do prywatnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
 • 11.00 – Modlitwa różańcowa;
 • 12.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem bp Tadeusza Lityńskiego z homilią bp. Stefana Regmunta;
 • Przejazd do granic miasta w asyście policji.

 Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Adama Dyczkowskiego i śp. bp. Antoniego Stankiewicza odbędą się we wtorek, 26 stycznia w Gorzowie Wlkp. Msze św. żałobne w intencji zmarłych pasterzy będą odprawiane w Gorzowie Wlkp. również wieczorem dnia poprzedzającego.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

 Poniedziałek, 25 stycznia

 Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

 godz. 19.30 Wprowadzenie trumien do kościoła i pierwsza stacja pogrzebu pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;

 • godz. 20.00 – Msza św. dla duchowieństwa z północnej części diecezji pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • od godz. 21.00 – Okazja do indywidualnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
 • godz. 23.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana kapituły katedralnej, ks. kan. Andrzeja Szkudlarka;

Wtorek, 26 stycznia

 Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

 • 7.00 – Msza św. z jutrznią za zmarłych z udziałem osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks. Mariusza Jagielskiego, rektora Z-GWSD;
 • godz. 10.00 – Modlitwa różańcowa;
 • godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z homilią bp. Pawła Sochy;
 • Po Mszy św. – Przejazd do katedry gorzowskiej w asyście policji;

 Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.

 Złożenie trumien w krypcie katedralnej.

 Podczas uroczystości żałobnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. obowiązuje limit uczestników. Wtorkowa Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana przez TVP3 Gorzów Wielkopolski.

Miejsca dla rodzin Zmarłych, koncelebransów, asysty liturgicznej oraz umówionych oficjalnych delegacji będą wyznaczone w ławkach z zachowaniem koniecznego dystansu.

W ostatniej stacji pogrzebu w katedrze gorzowskiej biorą udział wyłącznie wyznaczeni uczestnicy: biskupi, rodziny Zmarłych, asysta liturgiczna, wybrani kanonicy kapituły katedralnej i konkatedralnej.

Ponadto we wtorek 26 stycznia o godz. 11.00 w sanktuariach w Rokitnie i w Grodowcu będą odprawiane Msze św. w intencji Zmarłych.

Wiadomości

śp. ks. Artur GODNARSKI

Dziś nad ranem zmarł, w wieku 50 lat, ks. Artur Godnarski, koordynator Przystanku Jezus – poinformował Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji, którego kapłan był sekretarzem.

Ks. Artur Godnarski był zarażony COVID-19 i od kilku tygodni w ciężkim stanie przebywał w szpitalu. Kilka miesięcy wcześniej miał przeszczep nerki i z tego powodu miał obniżoną odporność.

Ks. Artur Godnarski był sekretarzem Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, koordynatorem Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus i pasterzem Wspólnoty św. Tymoteusza.

Ks. Artur Godnarski, ur. 1969, od 1994 prezbiter diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dyrektor SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI św. Tymoteusza (1995-2007), członek Stowarzyszenia Dyrektorów Katolickich Szkół Ewangelizacji (ACCSE/2000), założyciel i przewodniczący WSPÓLNOTY ŚW. TYMOTEUSZA – Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji (od 1997), koordynator ekipy Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – PRZYSTANEK JEZUS (1999-2013), organizator i uczestnik wypraw misyjnych – Przystanek Jezus dla Kamerunu (Nkol Avolo 2007 i 2009), autor projektu ewangelizacyjnego E2033.pl (2007), współzałożyciel Ogólnopolskiej Rady Dyrektorów katolickich kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji (2009); wizytator nauki religii Wydziału Nauki Katolickiej (2009-2013). Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji (od 2011).

Pogrzeb śp. ks. Artura Godnarskiego rozpocznie się Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Nowej Soli (ul. Kościelna 2) w piątek 22 stycznia br. o godz. 12.00.
Po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na cmentarzu w Otyniu.

Zmarłego kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

WiadomościKOMUNIKAT O ŚMIERCI BISKUPÓW

ADAMA DYCZKOWSKIEGO I ANTONIEGO STANKIEWICZA

 

Drodzy Diecezjanie,

początek obecnego roku naznaczony został wiadomościami o zakończeniu ziemskiej pielgrzymki biskupów związanych z naszą wspólnotą diecezjalną.

10 stycznia odszedł do Pana bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski, a kilka dni wcześniej – 4 stycznia – pochodzący z naszej diecezji emerytowany dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, bp Antoni Stankiewicz.

Chcemy dziękować Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi, za życie, powołanie i posługę obu następców Apostołów, których sylwetki pokrótce teraz przypomnimy.

Bp Adam Dyczkowski urodził się w 1932 r. w Kętach. W wieku 20 lat wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i w 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł doktora filozofii przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w seminarium duchownym.

W 1978 r. został biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święceń biskupich 26 listopada udzielił mu abp Henryk Gulbinowicz. Jako zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda (W górę serca). Był wikariuszem generalnym, koordynował duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy i innych środowisk. Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa jako jego przewodniczący, w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum oraz w Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej. W Konferencji Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, zasiadał też w Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego i ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W 1992 r. został biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej, a niebawem otrzymał nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Rządy w diecezji objął 19 lipca 1993 r. Ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 września, a do konkatedry w Zielonej Górze – 12 września tegoż roku.

Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych świeckich poprzez promocję stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz 1000-lecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.).

Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktoratem honoris causa. W 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, gdzie zmarł.

Bp Antoni Stankiewicz urodził się w 1935 r. w Oleszczenicach na Wileńszczyźnie. Po wojnie zamieszkał wraz z rodzicami w Jemiołowie koło Łagowa. Po ukończeniu seminarium duchownego w Gorzowie Wielkopolskim w 1958 r. otrzymał święcenia kapłańskie w gorzowskiej katedrze. Był notariuszem i wiceoficjałem w Sądzie Biskupim oraz notariuszem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1969 r. był kancelistą w Rocie Rzymskiej. W 2004 r. papież Jan Paweł II mianował go dziekanem tego trybunału. Funkcję tę pełnił do 2012 roku. Pracował też w innych instytucjach Kurii Rzymskiej i Państwa Watykańskiego. Był m. in. konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa, sędzią Sądu Apelacyjnego Państwa Watykańskiego, członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz kierował Komisją Dyscyplinarną Państwa Watykańskiego.

Był światowej klasy znawcą prawa kanonicznego i autorem ważnych prac naukowych. Specjalizował się w prawie małżeńskim, procesowym i historii prawa. Wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w papieskich uczelniach w Rzymie: Uniwersytecie Gregoriańskim, Uniwersytecie Krzyża Świętego i Uniwersytecie Urbaniańskim.

Mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem tytularnym Nova Petra, święcenia biskupie przyjął 16 grudnia 2006 r. w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Na zawołanie biskupie wybrał słowa In Te confido Iesu (Jezu, ufam Tobie).

Zmarł w rzymskiej Poliklinice Gemelli. 5 stycznia w bazylice św. Piotra kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odprawił Mszę św. żałobną w intencji Zmarłego.

Śp. bp Antoni Stankiewicz często odwiedzał naszą diecezję. Wyraził też wolę, aby – o ile to będzie możliwe – został tu pochowany.

Oczekując wciąż na pomyślny przebieg wszystkich procedur związanych ze sprowadzeniem ciała Zmarłego do Polski, przygotowujemy się do uroczystości pogrzebowych. Gdy tylko to będzie możliwe, o ich dacie i przebiegu poinformujemy za pośrednictwem parafii i mediów. Wiadome jest jednak, że będą się one odbywały w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim, po czym obaj biskupi spoczną w krypcie gorzowskiej katedry. Dzień wcześniej planowana jest też Msza św. żałobna w intencji bp. Adama Dyczkowskiego w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Z uwagi na stan pandemii i poważne ograniczenia uczestnictwa w liturgii przygotowywany jest program dający możliwość choćby tylko symbolicznego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu jak największej liczbie kapłanów i wiernych. Nie wszyscy jednak będą mogli uczynić to osobiście. Dlatego już dzisiaj proszę duszpasterzy o sprawowanie w parafiach Mszy św. w duchowej łączności z liturgią pogrzebu za śp. bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza, a wiernych o przyjmowanie Komunii św. w intencji zmarłych biskupów, których wspólnie polecamy Bożemu Miłosierdziu.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Wiadomościśp. ks. kan. Józef ZADWORNY

W dniu 13 stycznia 2021 r., w Domu Księzy Emerytów w Zielonej Górze, w 67 roku życia i 42 roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Józef Zadworny, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Pogrzeb śp. ks. kan. Józefa Zadwornego odbędzie się w piątek 15 stycznia br. według następującego porządku:

– godz. 09.00 – czuwanie modlitewne w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Słubicach
– godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa
– po Mszy św. przejazd na cmentarz parafialny w Krzeszycach i dalsze obrzędy pogrzebowe.

W czwartek, 14 stycznia br., w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Słubicach o godz. 19.00 modlitwa różańcowa, a o godz. 19.30 Msza św. żałobna w intencji śp. ks. kan. Józefa Zadwornego.

Śp. ks. kan. Józef ZADWORNY urodził się 23 września 1954 r. w Gorzowie Wlkp. Jego rodzice, Jan i Tekla z domu Dancewicz, prowadzili gospodarstwo rolne w Zaszczytowie koło Krzeszyc. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w Sulęcinie. W 1973 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie studiował w wyższym seminarium duchownym w Paradyżu. 29 kwietnia 1979 r. w Gorzowie Wlkp. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.
Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: pw. św. Jana Chrzciciela w Zwierzynie (1979 r., zastępstwo wakacyjne), pw. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim (1979 r., zastępstwo wakacyjne), pw. św. Trójcy w Ośnie Lubuskim (1979-1984), pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie (1984-88).
W 1988 r. został przeniesiony do Słubic z zadaniem utworzenia w tym mieście nowego ośrodka duszpasterskiego. Dnia 2 października 1988 r. powierzono mu urząd proboszcza nowo utworzonej parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach. Jako proboszcz zorganizował duszpasterstwo parafialne oraz podjął budowę kościoła i domu parafialnego. 1 sierpnia 2016 r. ze względu na poważne pogorszenie się stanu zdrowia przeszedł na emeryturę. W dalszym ciągu mieszkał w słubickiej parafii pw. Ducha Świętego. Ostatnie dwa miesiące życia przebywał w Domu Księzy Emerytów w Zielonej Górze.
Oprócz zadań parafialnych w latach 2006-2012 był również wicedziekanem Dekanatu Rzepin, a w latach 2004-2014 – członkiem Rady Kapłańskiej. Ponadto od roku 2009 pełnił funkcje kapelana Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Słubicach.
Za gorliwość w pracy duszpasterskiej w 1996 r. wyróżniono go godnością kanonika R.M. W 2005 r. został kanonikiem honorowym Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej, a w 2009 r. wszedł do grona kanoników gremialnych Gorzowskiej Kapituły Katedralnej.

Śp. ks. kan. Józefa Zadwornego polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wiadomości

Zmarła śp. Seweryna Józefa SUDA dawna mieszkanka Krzepielowa

W dniu 31 grudnia 2020r. w Głogowie zmarła w wieku 95 lat Seweryna Józefa SUDA zd. Małecka.  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 12 stycznia w kościele w Krzepielowie o godzinie 11.00. Przed Mszą św. modlitwa przy urnie z prochami. Po Eucharystii nastąpi przjazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Sewerynę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

12.02.2021 Krzepielów – od uczestników Mszy św pogrzebowej


Wiadomościśp. Biskup Adam DYCZKOWSKI

 

W niedzielę 10 stycznia 2021 r. w godzinach porannych w zielonogórskim Domu Księży Emerytów zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski.

Informacje o dacie i miejscu pogrzebu zostaną podane w późniejszym terminie.

Śp. bp Adam Dyczkowski urodził się 17 listopada 1932 r. w Kętach w rodzinie Feliksa i Marii z d. Jurasz. Jego ojciec był nauczycielem matematyki w liceum ogólnokształcącym w Kętach. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. W 1952 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka. W latach 1957-64 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywał studia specjalistyczne, które uwieńczył uzyskaniem tytułu doktora w zakresie filozofii przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w seminarium duchownym.

21 września 1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święceń biskupich 26 listopada 1978 r. udzielił mu abp Henryk Gulbinowicz. Jako zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda (W górę serca). Pełnił funkcje wikariusza generalnego, był odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy i innych środowisk zawodowych. Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa pełniąc w nim funkcję przewodniczącego oraz w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum jako członek zarządu, a także w Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, wchodził też w skład Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej. 17 lipca 1993 r. otrzymał nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. 19 lipca 1993 r. objął kanonicznie rządy w diecezji, ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 września 1993 r., a ingres do konkatedry w Zielonej Górze – 12 września tegoż roku. Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych świeckich poprzez promocję stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak obchody pięćdziesięciolecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz tysiąclecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.). Po osiągnięciu 75. roku życia złożył rezygnację z urzędu. 29 grudnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktorem honoris causa.

Śp bp. Adama Dyczkowskiego polecajmy Bożemu Miłosierdziu. O zmarłym pasterzu naszej diecezji pamiętajmy zarówno w osobistej modlitwie jak i podczas sprawowanej liturgii czy innych modlitw z udziałem ludu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ……

 

Wiadomości

Zmarła śp. Helena KARPIŃSKA z Grochowic

W dniu 7 stycznia w szpitalu w Głogowie zmarła w wieku 83 lat Helena KARPIŃSKA zd. Serediuk z Grochowic.  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 11 stycznia w kościele w Grochowicach o godzinie 12.00. Przed Mszą św. modlitwa przy urnie z prochami. Po Eucharystii nastąpi przejście na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Helenę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

07.02.2021 Grochowice 9.00 – od uczestników Mszy św pogrzebowej

 Wiadomościśp. ks.Tomasz Dominik GROCHOWSKI

1 stycznia 2021 r., w wieku 47 lat i w 20 roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. Tomasz Dominik Grochowski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górzynie i kapelan Zakładu Karnego w Krzywańcu..

Msza św. żałobna dla kapłanów Dekanatu Lubsko zostanie odprawiona w czwartek 7 stycznia br. o godz. 19.00 w kościele parafialnym w Górzynie. Poprzedzi ją czuwanie modlitewne od godz. 18.00.

Natomiast pogrzeb śp. ks. Tomasza Dominika Grochowskiego odbędzie się w piątek 8 stycznia br. według następującego porządku:
godz. 10.00 – czuwanie modlitewne w kościele parafialnym pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Żarach;
godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa w kościele parafialnym pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Żarach;
po zakończeniu Mszy św. pogrzebowej nastąpi przejazd do Marszowa i dalsze obrzędy pogrzebowe na miejscowym cmentarzu.

Ks. Tomasz Dominik Grochowski urodził się 18 stycznia 1973 r. w Żarach w rodzinie Ludwika i Marii z d. Staroń. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1992 r. po ukończeniu Technikum Rolniczego w Żarach. W latach 1992-2000 studiował w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. 27 maja 2000 r. w Gorzowie Wlkp. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Adama Dyczkowskiego.

Jako wikariusz pracował w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu (2000 r., zastępstwo wakacyjne), pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze (2000 r., zastępstwo wakacyjne), pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze (2000-2005), pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. (2005-2008), pw. Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą (2008-2012), pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Nowogrodzie Bobrzańskim (2012-2019). 1 sierpnia 2019 r. został skierowany do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny w Górzynie, najpierw jako administrator, a następnie – od 1 sierpnia 2020 r. – jako proboszcz. Od 2015 r. pełnił również posługę kapelana w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Śp. ks. Tomasza Dominika Grochowskiego polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Wiadomości

Zmarł śp. Zygmunt SZAŁATKIEWICZ z Grochowic

W dniu 30 grudnia w swoim domu w Grochowicach zmarł w wieku 88 lat Zygmunt SZAŁATKIEWICZ.  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 5 stycznia o godzinie 12.00 w Grochowicach. Trumna z ciałem zmarłego zostanie wystawiona  30 minut przed Mszą św. Po Mszy św. nastąpi przejście na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Zygmunta powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłego:

30.01.2021 Grochowice g.16.00 – od uczestników Mszy św pogrzebowej

śp. Ks. kan. Jan DYRDA

WeWiadomości wtorek 15 grudnia br. w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, w wieku 89 lat i w 64 roku kapłaństwa zmarł ks. kan. Jan Dyrda.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa zostanie odprawiona w piątek, 18 grudnia br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie, a po niej nastąpi przejście i pochówek na cmentarzu parafialnym we Wschowie (czuwanie modlitewne od godz. 10.30).

Ks. kan. Jan DYRDA urodził się 24 listopada 1931 r. w Leszniowie (obecnie Ukraina) w rodzinie Leopolda i Olgi z d. Tymkowicz. Świadectwo dojrzałości uzyskał w liceum ogólnokształcącym we Wschowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Studium Międzyseminaryjnym w Krakowie, a także w Studium Seminaryjnym w Częstochowie. 28 kwietnia 1957 r. został kapłanem diecezji częstochowskiej przyjmując święcenia z rąk bp. Zdzisława Golińskiego w kościele pw. św. Barbary w Częstochowie. Pracował jako wikariusz w Łagiszy koło Będzina (1957-59), Dobryszycach koło radomska (1959-61), Porębie koło Zawiercia (1961-63), Sosnowcu (par. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1963-64), Radomsku (par. św. Magdaleny, 1964-65), Częstochowie (par. Świętego Krzyża, 1965-66) i ponownie Sosnowcu (par. św. Tomasza, 1966-68).
W sierpniu 1969 r. oddelegowany przez własnego ordynariusza podjął posługę na terenie obecnej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Był wikariuszem w Krośnie Odrzańskim. Jako wikariusz zarządca od 1970 r. kierował parafią pw. św. Elżbiety w Pławiu. Ze względu na sprzeciw ówczesnych władz wojewódzkich nie mógł być tam formalnie mianowany proboszczem. W 1976 r. jako administrator objął parafię pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie, skąd po trzech latach w 1979 r. został przeniesiony do Zawady. 8 maja 1987 r. uzyskał doktorat z zakresu teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1981-98 był diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. Przez pewien czas pełnił też funkcję wykładowcy w Instytucie Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie Wlkp. W dniu 27 lutego 1989 r. został inkardynowany do diecezji gorzowskiej.
25 sierpnia 1999 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Jako emeryt był przez dwie kadencje członkiem Rady Kapłańskiej. W kwietniu 2017 r. został wyróżniony godnością kanonika R.M.

Śp. ks. kan. Jana Dyrdę polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Wiadomości

Zmarła śp. Maria PLEŃ

W dniu 12 grudnia w szpitalu w Nowej Soli zmarła w wieku 95 lat Maria  PLEŃ (zd. Łodej).  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 17 grudnia o godzinie 12.00 w Krzepielowie. Trumna z ciałem zmarłej zostanie wystawiona 40 minut przed Mszą św. Po Mszy św. nastąpi przejazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Marię powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

15.01.2021 17.00 – od uczestników Mszy św pogrzebowej

Wiadomości

Zmarła śp. Stanisława KUKULSKA

W dniu 7 grudnia w swoim domu w Krążkowie zmarła w wieku 70 lat Stanisława KUKULSKA (zd. Lazarska).  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 9 grudnia o godzinie 12.00 w Krążkowie. Trumna z ciałem zmarłej zostanie wystawiona godzinę przed Mszą św. Po Mszy św. nastąpi przejazd na cmentarz w Krzepielowie i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Stanisławę powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłej:

09.01.2021 18.00 – od uczestników Mszy św pogrzebowej

Wiadomości

Zmarł śp. Edward SZKURDŹ z Krzepielowa

W dniu 3 grudnia w swoim domu w Krzepielowie zmarł w wieku 65 lat Edward SZKURDŹ.  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 8 grudnia o godzinie 12.00 w Krzepielowie. Trumna z ciałem zmarłego zostanie wystawiona  godzinę przed Mszą św. Po Mszy św. nastąpi przejazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Edwarda powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

Msze św. w intencji zmarłego:

13.XII.2020 10.30 – od żony i dzieci

17.XII.2020 – od Dyrekcji i Pracowniów Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

23.XII. 2020 – od szwagierki Emilii z córkami

08.01.2021 17.00 – od uczestników Mszy św pogrzebowej 

WiadomościZmarł śp. Antoni BATURA z Krzepielowa

W dniu 24 listopada w swoim domu zmarł w wieku 88 lat Stefan BATURA.  Msza św pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 30 listopada o godzinie 14.00 w Krzepielowie. Urna z prochami zmarłego zostanie wystawiona  pół godziny przed Mszą św. Po Mszy św. nastąpi przejazd na cmentarz i dalsza ceremonia pogrzebu.

Śp. Antoniego powierzamy miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Matki Bożej.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie …..

WiadomościAdwent 2020 – Nowy Rok Liturgiczny

W najbliższą niedzielę, 29 listopada, Kościół wkracza w nowy rok liturgiczny i rozpoczyna Adwent – okres poprzedzający coroczne obchody Bożego Narodzenia. Uwzględniając aktualne uwarunkowania związane z pandemią Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze przedstawia różne propozycje pomagające w dobrym przeżyciu adwentowego przygotowania.

Na ile to możliwe, w parafiach będą organizowane tradycyjne formy duszpasterstwa adwentowego, takie jak msze roratnie, rekolekcje, czy spowiedzi adwentowe. Jednak ograniczenia związane z pandemią uniemożliwiają liczniejsze gromadzenie się wiernych w kościołach, dlatego Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze rekomenduje uwzględnienie następujących propozycji na czas Adwentu:

Najmłodsi uczestnicy rorat mogą skorzystać z internetowego serwisu adwentowego przygotowanego przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego” (roraty.malygosc.pl);

Dla wiernych, którzy chcą się bardziej intensywnie zaangażować w dobre przeżycie czasu Adwentu i Bożego Narodzenia, zostały opracowane 33-dniowe rekolekcje „Oddanie 33”. Można je odprawić indywidualnie w warunkach domowych przy pomocy materiałów drukowanych lub dostępnych w internecie (www.oddanie33.pl), ewentualnie w formie hybrydowej (częściowo indywidualnie, częściowo w parafii);

Rekolekcje adwentowe dla dzieci przygotowane przez Fundację Tota Tua, które ukazywać się będą codziennie od 29 listopada br. o godz. 7.00 na stronie www.oddanie33.pl i na kanale YouTube: www.youtube.com/channel/UCjr_Ud0rpJwaKeqBjRxo6Sw;

Diecezjalne rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 21-23 grudnia. Będą transmitowane w mediach i dostępne on-line.

Wiernym w parafiach należy zapewnić możliwość zaopatrzenia się w opłatki na stół wigilijny.

Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce podejmuje również realizację programu duszpasterskiego pod hasłem Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Jest to drugi etap trzyletniego cyklu poświęconego Eucharystii, zatytułowanego Eucharystia daje życie. Celem tegorocznego programu jest  zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty celebracji mszy św., tak by była ona sprawowana w sposób jak najgodniejszy, a wierni w niej uczestniczący rozumieli znaczenie liturgicznych gestów i słów.

Czas Adwentu (z łac. adventus – przyjście) posiada podwójne znaczenie. Jest okresem przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego, podczas których Kościół czci pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Jednocześnie Adwent kieruje umysły wiernych ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Z obu tych powodów Adwent stanowi czas pobożnego i radosnego oczekiwania. W okresie adwentu używa się szat liturgicznych koloru fioletowego. Podczas mszy św. nie śpiewa się hymnu Chwała na wysokości Bogu. Zaleca się umiar w ozdabianiu ołtarza kwiatami. Na organach wolno grać tylko dla podtrzymania śpiewu wiernych. Wszystko to ma pomóc w lepszym przeżyciu radości Bożego Narodzenia.

 

Najbardziej charakterystycznym z zachowywanych w Polsce zwyczajów adwentowych są Roraty. Jest to msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie odprawiano ją o bardzo wczesnej porze dnia, jeszcze przed świtem. Obecnie, ze względu na współczesny rytm życia, bywa ona sprawowana również wieczorem. Wierni gromadzą się na liturgii w ciemnościach rozjaśnionych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec lub lampionów adwentowych. Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania na ołtarzu specjalnej świecy symbolizującej Maryję – wzór oczekiwania na przyjście Chrystusa. W wielu kościołach umieszcza się również wieniec adwentowy, którego cztery świece zapala się w kolejne niedziele Adwentu.

WiadomościAPEL
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA CZAS ADWENTU

Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia.

Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas.

W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.

Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny.

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych.

Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line.

Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości.

Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna.

Wszystkim z serca błogosławimy,

 

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 
Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 roku

Wiadomościśp. ks. Ireneusz ŁUCZAK

W piątek 20 listopada br. na plebanii w Bytomiu Odrzańskim, w wieku 57 lat i w 33 roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Ireneusz Łuczak, proboszcz parafii pw. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim.
Msza św. dla kapłanów z dekanatu zostanie odprawiona w poniedziałek 23 listopada br. o godz.20.00, w kościele parafialnym w Bytomiu Odrzańskim (od godz. 18.30 czuwanie modlitewne).
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa odprawiona zostanie we wtorek 24 listopada br. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Henryka w Sulęcinie, a po niej nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym (od godz. 10.00 czuwanie modlitewne).

Ks. Ireneusz Łuczak urodził się 10 czerwca 1963 r. w Sulęcinie, w rodzinie Mariana i Bronisławy z d. Hrenczewskiej. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W okresie szkoły średniej podjął formację w ruchu Światło-Życie. W 1982 r., po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczął studia w seminarium duchownym w Paradyżu. 5 czerwca 1988 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa gorzowskiego Józefa Michalika.
Jako wikariusz pracował w Gorzowie Wlkp. (par. św. Maksymiliana Kolbe, zastępstwo wakacyjne 1988), Bobrówku (1988-89), Witnicy (1989-91), Świebodzinie (par. NMP Królowej Polski, 1991-95), Małomicach (1995-97), Zielonej Górze (par. Najśw. Zbawiciela, 1997-99) i Nowej Soli (par. św. Michała Arch., 1997-2000). W 1995 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 1998-2003 był diecezjalnym asystentem ruchu Wiara i Światło.
24 sierpnia 2000 r. mianowano go proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach. W roku 2003 powierzono mu również funkcję dziekana Dekanatu Żagań, którą pełnił do 1 sierpnia 2005 r., kiedy to został przeniesiony do parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Posługę proboszcza pełnił w Krośnie Odrzańskim do roku 2012. Ponadto, od roku 2008 był dekanalnym duszpasterzem rodzin, a od roku 2009 – kapelanem Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Krośnie Odrzańskim. W 2009 r. został powołany do diecezjalnej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury jako członek Podkomisji ds. Sztuki i Architektury Sakralnej. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1 sierpnia 2012 r. bp Stefan Regmunt mianował go proboszczem parafii pw. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim. W latach 2013-2019 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza niewidomych.

Śp. ks. Ireneusza Łuczaka polecamy Bożemu Miłosierdziu.

ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii

WiadomościBp Tadeusz Lityński w sobotę 21 listopada br. ogłosi kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Babimoście sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej. Transmisję Mszy św. o godz. 11.00 zrealizuje TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Dostępna będzie także transmisja internetowa na stronie parafialnej: http://www.babimost.parafia.info.pl/
Sanktuarium zostanie ogłoszone z okazji 310. rocznicy zachowania Babimostu od epidemii cholery. Po ocaleniu, przypisanemu wstawiennictwu Maryi, babimojscy parafianie w 1710 roku ślubowali przed swym obrazem Matki Bożej „po wieczne czasy” uroczyście obchodzić święto Ofiarowania Matki Bożej, tj. dzień 21 listopada. Tegoroczna uroczystość ze względu na współczesną pandemię koronawirusa będzie szczególną okazją do zawierzenia Matce Bożej całej diecezji.
Kult Gospodyni Babimojskiej łączy się z obrazem w bocznym ołtarzu kościoła parafialnego. Obraz, prawdopodobnie z XV w., przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem oraz łaciński napis: „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Miłosierne oczy Twoje na nas zwróć i błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż!”. O jego cudownym charakterze świadczy „Księga cudów” z XVII i XVIII stulecia. Kult Matki Bożej z Babimostu nabrał szczególnego znaczenia w XIX wieku podczas „Kulturkampfu”, gdy ludność polska broniła się przed germanizacją. Tradycja, nieco zapomniana w międzywojniu, odżyła pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku, a dalszy jej rozwój nastąpił w ostatnich latach, kiedy to odbywają się tu pielgrzymki Kół Gospodyń Wiejskich z okolicznych miejscowości i Diecezjalne Pielgrzymki Kobiet. Także w inne dni trwa tu modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii

Wiadomości

List Rektora Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego

w Paradyżu na Niedzielę Chrystusa Króla – 22.11.2020 r.

 Siostry i Bracia, Drodzy Przyjaciele,

co roku, w uroczystość Chrystusa Króla, klerycy paradyskiego seminarium rozjeżdżali się do naszych parafii. W tym roku, niestety, nie będzie to możliwe. Pośród nas zachodzi wiele zmian – i tych oczekiwanych, i tych, które nas zaskakują. Za nami pierwsze tygodnie seminaryjnego życia po przeprowadzce do dawnej siedziby biskupów przy ulicy 30 Stycznia w Gorzowie Wielkopolskim. Ten list jest okazją, by napisać o pracach związanych z tworzeniem w tym miejscu alumnatu naszego seminarium, o klerykach robiących zakupy, przygotowujących śniadania, sprzątających dom i ogród, zamiatających chodniki – czyli o naszym normalnym, domowym życiu – i o studiowaniu, które bardzo szybko przeszło w tryb zdalny, jak na wszystkich wyższych uczelniach w naszym kraju. I tak również naszym doświadczeniem stało się zmaganie z wirusem, troska o chorych, ale i niepewność, co będzie z innymi, a wreszcie radość, gdy ławki w seminaryjnej kaplicy na nowo zaczęły się zapełniać.

Te same doświadczenia są dziś udziałem i rodzin, i osób samotnych, i księży na parafiach, i sióstr i braci w domach zakonnych – pod tym względem wszyscy jesteśmy bardzo do siebie podobni. Ostatni czas był jednocześnie pełen gestów życzliwości, zapewnień o modlitwie, zapytań o to, czy czegoś nie potrzebujemy; był bogaty w pomoc świeckich i księży z gorzowskich parafii, którzy w czasie kwarantanny pamiętali o nas, troszczyli się o zakupy, leki, żywność, a nawet wywóz śmieci w kolejnych dniach izolacji. Dzisiaj mogę tylko w imieniu seminaryjnej wspólnoty wyrazić wdzięczność za wszelkie otrzymane gesty życzliwości – tak bardzo proste, a tak bardzo nam potrzebne – i ufać, że każdy z nas, gdy będzie tego potrzebował, także nie zostanie bez pomocy innych.

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, nasze patronalne święto, gdy spojrzymy na paradyską pieczęć z Chrystusem zasiadającym na tronie, trzymającym w dłoniach berło i glob, nakładają się na siebie dwa obrazy z dzisiejszej Ewangelii. Ten eschatologiczny ukazuje przyjście Syna Człowieczego w chwale, w otoczeniu aniołów u końca czasów. Przyjście to pozostaje dla nas tajemnicą, której ani dnia, ani godziny nie znamy. Jednak to dopiero wówczas – w Chrystusie – ukaże się prawda o wszystkim, co Bóg w swojej miłości powołał do istnienia, a w szczególny sposób o każdym człowieku, który został powołany, by stawać się obrazem i podobieństwem Stwórcy.

A przecież słuchając dzisiejszej Ewangelii, nie możemy zatrzymać naszego spojrzenia wyłącznie na tym obrazie Chrystusa. Idziemy, prowadzeni przez Jego słowo, z dnia sądu ku naszej ziemskiej kondycji, ku naszej teraźniejszości, ku pytaniu, które jak refren powraca w dzisiejszej Ewangelii:  „kiedy widzieliśmy Cię?” Chrystus jakby sugerował nam, że dzisiaj nie czas na szukanie Jego chwalebnej obecności w górze. Jego odpowiedź wskazuje, że zanim „Bóg będzie wszystkim we wszystkich”, zanim wszystko się w Nim wypełni, Boże Królestwo staje się już obecne pośród nas w bliskości Jezusowego Wcielenia. Początkiem tego Królestwa nie jest bowiem oczekiwane powtórne przyjście, kiedy „zegnie się przed Nim wszelkie kolano”, ale Boże „JESTEM” wypowiedziane najpierw w Nazarecie wobec Maryi, potem w Betlejem, w Jerozolimie, a ostatecznie w historii każdego z nas. To pierwsze przyjście jest bowiem wypowiedzeniem „JESTEM” każdemu istnieniu przez jego Stwórcę, w Jego Jedynym, Jednorodzonym Synu.

Boża wszechmoc objawia się najpełniej właśnie w gotowości do zejścia aż po najbardziej znękane ludzkie istnienie: „Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku. (…) Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał” (Ez 34, 15-16). Te słowa proroka Ezechiela stają się ciałem w Jezusie Chrystusie.

A zatem pierwsze przyjście Chrystusa, ten początek Bożego Królestwa, nie ma nic wspólnego z ucieczką od naszej codzienności, od naszych zmagań, ale jest ich radykalnym przyjęciem. Współczesnemu światu trudno jest się na to zgodzić, trudno oprzeć się pokusie oczekiwania drugiego przyjścia bez wyjścia na spotkanie pierwszego. Ale tylko tak możemy się stać uczestnikami Królestwa – nie utożsamiając go z naszym powodzeniem, sukcesem, bogactwem czy zdrowiem, ale ponad wszystkim widząc w nim odwagę Bożej obecności, która zachowuje nadzieję także tam, a może przede wszystkim tam, gdzie są spragnieni, samotni, głodni, smutni, bo tak dokonało się pierwsze przyjście Chrystusa i tak Królestwo Boże wzrasta pośród nas po dziś dzień.

O taką odwagę dla każdego ochrzczonego, o taką obecność woła współczesny człowiek. Każdy z 17 kleryków przygotowujących się obecnie w naszej diecezji do posługi kapłańskiej uczestniczy w tym doświadczeniu i do takiego kapłaństwa jest wezwany. W każdym z nich splatają się i współistnieją jego uzdolnienia i bogactwo, ale i ograniczenia i słabości. Jak mówi dokument poświęcony formacji do kapłaństwa: „Zadanie formacji kapłańskiej polega na tym, by starać się pomóc osobie, aby pod wpływem działania Ducha Świętego zintegrowała oba te aspekty (…)” (Ratio fundamentalis 28). Droga powołania jest drogą odkrywania prawdy o człowieku, do którego przychodzi Bóg i którego powołuje. Każdy potrzebuje odkryć w swojej osobistej historii Jezusowe „JESTEM”, a tylko ten, kto odkrył wierność Boga, sam może uczynić swoje życie odpowiedzią. W tym roku to pierwsze „jestem” na drodze kapłańskiego powołania wypowiedziało pięciu młodych mężczyzn przekraczających próg seminarium. To „jestem” wybrzmiewa w formacji kapłańskiej za każdym razem w dialogu przy udzielaniu posług: lektoratu, akolitatu, kandydatury, a wreszcie święceń diakonatu i prezbiteratu. Jednak to „jestem” woła o wypowiedzenie go każdego dnia na nowo wobec każdego napotkanego człowieka. Tylko tak prezbiter będzie mógł towarzyszyć innym, stawać się przewodnikiem i budować wspólnotę wiary z tymi wszystkimi, którzy w Chrystusie rozpoznali nadchodzące już Boże Królestwo. Ale powołanie kapłańskie to także gotowość do wypowiadania „jestem” wobec tych, którzy tej Bożej obecności nie potrafią dziś odnaleźć – niekiedy w dramacie swojej historii, niekiedy z powodu zgorszenia, a niekiedy w tajemnicy, którą zna tylko Bóg.

Pisząc ten list, jeszcze raz uświadamiamy sobie znaczenie obecności. Właśnie teraz, kiedy nie możemy być razem. W każdy czwartek w Eucharystii w szczególny sposób składamy na ołtarzu wszystkich naszych Dobroczyńców, Przyjaciół Paradyża, wszystkich, którzy sprawę powołań noszą w swoich sercach. Chcemy Wam wszystkim serdecznie podziękować za wsparcie i towarzyszenie naszej seminaryjnej wspólnocie – i duchowo, i materialnie – abyśmy mogli stawać się pasterzami obecnymi pośród wspólnoty i dla niej, na wzór odwagi naszego Zbawiciela.

dr Mariusz Jagielski

Rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego

Wyższego Seminarium Duchownego

w Paradyżu

Wiadomościśp. ks. Zdzisław Przybysz

W poniedziałek 9 listopada br. w szpitalu w Żaganiu, w wieku 56 lat i w 32 roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. kan. Zdzisław Przybysz, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze oraz diecezjalny ojciec duchowny.
Msza św. pożegnalna dla kapłanów z dekanatu zostanie odprawiona w piątek, 13 listopada br., o godz. 20.00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze (od godz. 19.00 czuwanie modlitewne).
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa zostanie odprawiona w sobotę, 14 listopada br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, a po niej ostatnie pożegnanie i pochówek przy kościele.
Od piątku, godz. 22.30, do soboty, godz. 10.00, możliwość czuwania modlitewnego w kościele w Kosieczynie, a od godz. 10.00 modlitwa różańcowa.

Ks. kan. Zdzisław Przybysz urodził się 3 lipca 1964 r. w Gorzowie Wlkp. w rodzinie Włodzimierza i Zofii. W latach 1971-1979 uczęszczał do szkoły podstawowej w Kostrzynie nad Odrą. Naukę kontynuował w kostrzyńskim liceum ogólnokształcącym. Po uzyskaniu matury został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Paradyżu. 27 maja 1989 r. ówczesny biskup gorzowski Józef Michalik udzielił mu święceń kapłańskich.
Jako wikariusz pracował w Gorzowie Wlkp. (par. św. Maksymiliana Kolbe, zastępstwo wakacyjne 1989), Deszcznie (1989-92), ponownie Gorzowie Wlkp. (par. Najśw. Serca Pana Jezusa, 1992-94), Krośnie Odrzańskim (1994-2000) i Strzelcach Krajeńskich (2000-2003).
18 sierpnia 2003 został mianowany proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie. W latach 2005-2019 był również dziekanem Dekanatu Babimost. 1 sierpnia 2019 r. powierzono mu parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze.
Pełnił także różne funkcje o charakterze diecezjalnym: był członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej, pracował w diecezjalnych komisjach ds. Stałej Formacji Kapłanów, ds. Kościelnych Dóbr Kultury, wchodził w skład Zespołu ds. Usuwania i Przenoszenia Proboszczów. 1 sierpnia 2020 r. powierzono mu ponadto funkcję diecezjalnego ojca duchownego.
Za gorliwość w pracy duszpasterskiej został w 2009 r. wyróżniony godnością kanonika R.M., zaś w roku 2016 włączono go do grona kanoników honorowych Gorzowskiej Kapituły Katedralnej.

Śp. ks. kan. Zdzisława Przybysza polecamy Bożemu Miłosierdziu.

  śp. ks. Krzysztof Maksymowicz  Wiadomości

   W piątek 6 listopada 2020 roku, na plebanii we Wschowie, w wieku 59 lat i w 33 roku kapłaństwa, zmarł      śp. ks. kan. Krzysztof Maksymowicz, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej we Wschowie.
Msza św. dla kapłanów z dekanatu zostanie odprawiona w poniedziałek 9 listopada o godz.20.00, w          kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Królowej we Wschowie.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa odprawiona zostanie we wtorek 10                listopada br., o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej we Wschowie, a dalsze uroczystości            pogrzebowe na cmentarzu parafialnym.

Śp. ks. kan. Krzysztof Maksymowicz urodził się 18 kwietnia 1961 r. w Przeworsku w rodzinie Adama i Marii z d. Pieniążek.
W 1981 r. ukończył Technikum Elektryczne w Przeworsku. Po maturze przez rok pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców. W 1982 r. poprosił o przyjęcie do seminarium duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa gorzowskiego Józefa Michalika otrzymał 5 czerwca 1988 r. w Gorzowie Wlkp.
Po święceniach pracował jako wikariusz w Sulechowie (par. pw. Podw. Krzyża Świętego, 1988-1990), Zielonej Górze (par. pw. Ducha Świętego, 1990-1996) i Świebodzinie (par. NMP Królowej Polski, 1996-2001). 22 sierpnia 2001 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Królowej we Wschowie. Ponadto, od 15 lutego 2003 r. pełnił funkcję ojca duchownego w Dekanacie Wschowa. 19 grudnia 2009 r. został wyróżniony godnością kanonika R.M.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

  Wiadomościśp. ks. Zbigniew Wokotrub

  W nocy z 28 na 29 października br. w szpitalu w Słubicach, w wieku 63 lat i w 39 roku kapłaństwa, zmarł śp.    ks. Zbigniew Wokotrub, rezydent w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Msza święta           pożegnalna zostanie odprawiona w konkatedrze pw. świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, 2 listopada o   godzinie 18.00. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie we wtorek 3 listopada br., w kościele pw.   Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie (diecezja szczecińsko-kamieńska), o godzinie 12.00. Następnie dalsze   uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Dębnie przy grobowcu rodzinnym.Informujemy również, że Msza święta żałobna za zmarłego Kapłana zostanie odprawiona także w kościele pw. Narodzenia NMP w Siedlisku, w poniedziałek 2 listopada br. o godzinie 11.30.

Ks. Zbigniew Wokotrub urodził się 8 czerwca 1957 r. w Dębnie Lubuskim jako syn Leona i Heleny z d. Oleksij. W 1960 r. rodzina przeprowadziła się do Kowalowa. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie uczył się w liceum ogólnokształcącym w Rzepinie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1976 r. rozpoczął studia w seminarium duchownym w Paradyżu. 30 maja 1982 r. w Gorzowie Wlkp. przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Pracował jako wikariusz w Lubniewicach (1982 – zastępstwo wakacyjne), Świebodzinie (św. Michała, 1982-1984), Głogowie (Najśw. Serca Pana Jezusa, 1984-1985), Żaganiu (Wniebowzięcia NMP, 1985-1988) i Rokitnie (1988-1991). 1 września 1991 r. mianowano go proboszczem nowo utworzonej parafii pw. MB Rokitniańskiej w Kostrzynie nad Odrą. Dodatkowo w roku 1992 r. powierzono mu funkcję diecezjalnego duszpasterza kolejarzy, którą pełnił przez kolejne sześć lat. W 1996 r. poprosił o przeniesienie na mniejszą placówkę duszpasterską. 20 sierpnia 1996 r. powierzono mu parafię w Trzebiczu. 6 sierpnia 2002 r. został zwolniony z urzędu proboszcza i podjął pracę duszpasterską w diecezji grodzieńskiej na Białorusi. Po powrocie z Białorusi w roku 2005 był przez kilka miesięcy wikariuszem w Krzeszycach, a 10 grudnia tego roku mianowano go proboszczem w Siedlisku. 1 sierpnia 2018 r. został przeniesiony do parafii pw. Świętej Rodziny w Wiechlicach, jednak już po miesiącu – ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia – otrzymał urlop zdrowotny i prawo do zamieszkania w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. 1 sierpnia 2019 r. został formalnie zwolniony z urzędu proboszcza w Wiechlicach i zamieszkał jako rezydent w parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Zmarłego Kapłana polecajmy Miłosierdziu Bożemu.

Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie …