Aby zamówić intencję Mszy świętej należy kliknąć na odnośnik: http://parafiaplus.pl/krzepielow

Otworzy się nowa strona z zamieszczonym kalendarzem. Należy wybrać miesiąc i srawdzić dany dzień  klikając na datę. Jeśli termin jest wolny (widnieje napis zielony zarezerwuj) a jeśli zajęty, to nie będzie możliwości dokonania wpisu (pole będzie wyszarzone)

kliknąć – zarezerwuj i wpisać potrzebne dane (nie zapomnij wpisać numeru telefonu, imienia i nazwiska osoby zamawiającej Dobrze jest podać swój adres poczty elektronicznej na który przyjdzie automatycznie potwierdzenie rezerwacji lub zatwierdzenie intencji przez administratora. Wpisana intencja rezerwuje dany termin i uniemożliwia zajęcie go innej osobie. Administrator księgi otrzymuje wiadomość pocztą elektroniczną i tylko zatwierdza intencję bo jej treść jest już wpisana przez zamawiającego. Jeśli wpis wymaga korekty stylistycznej to administrator może jej dokonać.

x. proboszcz