Aby zamówić intencję Mszy świętej należy najpierw w opublikowanym na stronie kalendarzu sprawdzić, czy pasujący nam termin jest wolny (będzie pisało – intencja wolna). INTENCJE WPISYWANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ 
Jeżeli znajdziemy wolny termin, to wtedy w formularzu kontaktowym umieszczonym poniżej wpisujemy datę, miejscowość Mszy świętej oraz jej intencję – zaznaczając, czy jest za zmarłych czy za żyjących ( na niedziele i święta w pierwszej kolejności wpisywane będą intencje za żywych związane z jubileuszami, rocznicami , urodzinami i imieninami bliskich) – i wysyłamy, klikając w  przycisk z napisem „Wyślij zamówienie intencji mszalnej”. 

W przypadku prawidłowego wypełnienia formularza po wysłaniu po chwili ukaże się komunikat „Zamówiona intencja została wysłana” Jeśli takiego komunikatu nie będzie to znaczy że któreś pole zostało niewłaściwie wypełnione (będzie ono miało widoczną czerwoną ramkę wokół)
Jeśli został podany adres poczty elektronicznej to ten adres mailowy osoby zamawiającej Mszę, zaraz po wpisaniu intencji do kalendarza zostanie przesłana wiadomość o dokonaniu wpisu.  

Formularz kontaktowy

6 + 3 =